Minerały zawarte w glebie mają wpływ na krzepnięcie krwi

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z University of British Columbia wskazują, że zawarte w glebie krzemiany odgrywają rolę w ograniczeniu krwawienia z rany. Odkrycie to może mieć wpływ na rozwój nowych terapii ran wykorzystujących sterylizowaną ziemię oraz pomóc w zarządzaniu procesem leczenia ran.

Naukowcy kanadyjscy odkryli, że krzemiany mogą pomóc w ograniczeniu krwawienia po urazie poprzez stymulowanie krzepnięcia. Autorzy projektu uważają, że ich odkrycie może posłużyć do opracowania nowatorskich metod terapii ran oraz pozwolić na lepsze zrozumienie mechanizmów rozwoju infekcji po urazie.

Naukowcy wskazują, że sterylizowana ziemia mogłaby być stosowana do tamowania krwawienia na obszarach, gdzie dostęp do opieki zdrowotnej oraz produktów do zaopatrywania ran jest utrudniony.

Mechanizm działania krzemianów na krwawienie

Badania naukowców z University of British Columbia zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym „Blood Advances”. Dowiodły one, że ziemia zawierająca krzemiany w kontakcie ze środowiskiem rany powoduje aktywację białka – czynnika krzepnięcia XII (tzw. czynnik Hagemana lub czynnik kontaktowy). Stymulacja procesu krzepnięcia prowadzi do zaczopowania rany i w efekcie ograniczenia utraty krwi.

– Nasze badania wskazują, że gleba może służyć nie tylko do uprawy pożywienia oraz pozyskiwania materiałów budulcowych. Odkryliśmy, że może ona także znaleźć zastosowanie w medycynie dzięki stymulowaniu krzepnięcia – mówi prof. Christian Kastrup z University of British Columbia Michael Smith Laboratories and Centre for Blood Research, który kierował projektem badawczym.

Dostosowanie ssaków lądowych

Badania kanadyjskich naukowców dowiodły również, że mechanizm stymulowania procesu krzepnięcia przez krzemiany występuje wyłącznie u ssaków lądowych. Jak wskazuje Lih Jiin Juang z Wydziału Biochemii i Biologii Molekularnej University of British Columbia, który brał udział w projekcie, odkrycie to wpłynie na zmianę sposobu postrzegania naszych relacji ze środowiskiem.

Dalsze badania

Zespół naukowców z University of British Columbia zamierza kontynuować badania nad właściwościami krzemianów. Badacze zamierzają przetestować, czy reakcje, jakie zachodzą w wyniku ekspozycji rany na glebę krzemianową, mogą także zapobiegać infekcji drobnoustrojami zawartymi w ziemi. Ponadto naukowcy chcą także sprawdzić, czy ziemia pobrana z powierzchni Księżyca będzie wykazywać podobne właściwości w zakresie walki z krwawieniem.

Jak wyjaśnia prof. Christian Kastrup, jego zespół ma nadzieję, że odkrycia te posłużą rozwojowi strategii leczenia ran w środowiskach o bardzo ograniczonych zasobach i bez dostępu do zaopatrzenia medycznego.

Źródło; https://www.sciencedaily.com/

 

Przeczytaj także: Antybiotykooporność w leczeniu ran – jak z nią walczyć?

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”:

Subiektywna ocena bólu pourazowego u pacjentów po złamaniach kończyn – doświadczenia własne