Antybiotykooporność w leczeniu ran – jak z nią walczyć?

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

WHO alarmuje, że antybiotykooporność to współcześnie jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego. Jak wskazują raporty, 700 tys. osób rocznie umiera w wyniku zarażenia antybiotykoopornymi drobnoustrojami. Jedną z metod walki z antybiotykoopornością jest stosowanie w praktyce klinicznej produktów niezawierających antybiotyku, które nie wywołują oporności, takich jak SutriHeal Forte 5% – maść do gojenia ran.

Rosnący problem antybiotykooporności

Antybiotykooporność bakterii to poważny i wciąż rosnący problem współczesnych systemów ochrony zdrowia. Z raportu organizacji European Antimicrobial Resistance SUrveillance Network (EARS-Net) wynika, że w 2018 r. więcej niż połowa szczepów bakterii Escherichia coli wykazywała oporność na jeden lub więcej antybiotyków.

Do głównych przyczyn zjawiska antybiotykoodporności zalicza się nadużywanie antybiotyków w praktyce klinicznej. W przytaczanym raporcie EARS-Net można znaleźć informację, że na 40 mln pacjentów, którzy byli leczeni antybiotykami, jedynie 13 mln (32,5 proc.) rzeczywiście wymagało ich zastosowania. Z tego powodu Światowa Organizacja Zdrowia oraz amerykański ośrodek Centers for Disease Control and Prevention zalecają ograniczanie stosowania antybiotyków w praktyce klinicznej. Jednym z obszarów, gdzie postulat ten ma szczególne znaczenie, jest leczenie ran.

Miejscowa antybiotykoterapia w leczeniu ran

W 2018 roku opublikowany został dokument „Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018”, powszechnie nazywany konsensusem Kramera. Autorzy zawarli w nim najnowsze wytyczne dotyczące terapii ran zakażonych i trudno gojących się.

Prof. Axel Kramer podczas konferencji II Forum Leczenia Ran.

Zespół ekspertów, którym przewodził prof. dr hab. Alex Kramer, zwrócił m.in. uwagę na problem nieprawidłowego miejscowego stosowania antybiotyków na rany. Autorzy konsensusu podkreślają, że należy unikać miejscowego stosowania antybiotyków w przypadkach ograniczonych zakażeń ran i kolonizacji, nie tylko ze względu na to, że praktyka ta sprzyja rozwojowi antybiotykoodporności, ale też ze względu na mikrobiostatyczny sposób działania antybiotyków oraz trudności w dostosowaniu stężenia. Eksperci zwracają uwagę, że praktyka stosowania mupirocyny jako środka antyseptycznego może być jedną z głównych przyczyn rozwoju antybiotykoodporności szczepów MRSA.

Z tego powodu ważne jest, by w leczeniu ran zakażonych i trudno gojących się stosować preparaty antyseptyczne i pielęgnacyjne, które nie zawierają antybiotyków i nie wpływają na rozwój oporności. Przykładem takiego produktu może być SutriHeal Forte 5% – maść na rany.

SutriHeal wykazuje silne właściwości przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe. Formuła maści jest oparta formule kwasów żywiczych i lignanów. Działanie maści zostało potwierdzone w badaniach obserwacyjnych przeprowadzonych w wielu krajach, m.in. w Finlandii i Wielkiej Brytanii. Co bardzo istotne, nie zaobserwowano wykształcania oporności bakterii na ten produkt.

SutriHeal Forte 5% maść na rany może być stosowana w terapii zarówno ran zakażonych, jak i niezakażonych, a także oparzeń, owrzodzeń, otarć i zadrapań. Produkt ten znajduje także zastosowanie w terapii ran trudno gojących się takich jak stopy cukrzycowe oraz odleżyny.

SutriHeal Forte 5% maść na rany nie tylko wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe o szerokim spektrum, ale też przyspiesza gojenie. Preparat tworzy na ranie warstwę ochronną, a jednocześnie pobudza procesy reepitelializacji. Połączenie właściwości antyseptycznych i regeneracyjnych sprawia, że SutriHeal maść na rany to skuteczny i bezpieczny produkt o szerokim zastosowaniu i zgodny z najnowszymi wytycznymi w dziedzinie leczenia ran.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Verco S.A.

 

Źródła:

  • European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance of antimicrobial resistance in Europe – Annual report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net) 2017. Stockholm: ECDC; 2018.
  • Kramer, J. Dissemond i in., Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018, “Skin Pharmacology and Physiology” 2018, 31:28-58.
  • Lee Ventola, The Antibiotic Resistance Crisis, part 1: Causes and Threats, “Pharmacy and Therapeutics” 2015, 40(4): 277-283.
  • Aslam, W. Wang i in., Antibiotic Resistance: A Rundown of a Global Crisis, “Infection and Drug Resistance” 2018, 11: 1645-1658.

Przeczytaj także: Czy warto stosować manualny drenaż limfatyczny w terapii ran trudno gojących się?

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Forum Zakażeń”:

Nowoczesne antyseptyki – definicje, obszar zastosowania, mechanizmy działania i oporności