„Najwyższy czas, by być na bieżąco z najnowszą wiedzą medyczną” – wykład prof. Axela Kramera z IV Forum Leczenia Ran BEFORE

Ten tekst przeczytasz w < 1 min.

Pierwszego dnia konferencji IV Forum Leczenia Ran BEFORE uczestnicy mieli okazję wysłuchać m.in. wykład prof. Axela Kramera. W swoim wystąpieniu pt. „Najwyższy czas, by być na bieżąco z najnowszą wiedzą medyczną” ekspert podkreślił, że najlepszym antyseptykiem nie będzie ten o najszerszym zastosowaniu, ale ten, który będzie najbardziej odpowiedni do danego zastosowania.

Wykład prof. Axela Kramera odbył się w 14 października, podczas Sesji II. „Nowoczesne metody i technologie w leczeniu ran – cz.2: nadążyć za aktualną wiedzą i możliwościami”

Podczas wykładu prof. Kramer przedstawił najnowsze informacje o podchlorynie, który jak podkreślił jest idealnym preparatem antyseptycznym do oczyszczania ran, zgodnie ze strategią MOIST. Jak zaznaczył, najważniejsze jest to, że podchloryn jest fizjologicznym środkiem antyseptycznym oraz bardzo ważnym przekaźnikiem naturalnej odporności.

Ekspert omówił również krok po kroku wszystkie elementy strategii MOIST, czyli takie kryteria jak wilgotność, tlen, kontrola infekcji, wsparcie oraz zarządzanie tkankami. W swoim wystąpieniu podsumował, że najlepszym antyseptykiem nie będzie ten o najszerszym zastosowaniu, ale ten, który będzie najbardziej odpowiedni do danego zastosowania.

Światowej sławy prof. Axel Kramer wykładowcą IV FLR BEFORE

Prof. Axel Kramer jest światowej sławy wybitnym ekspertem w dziedzinie higieny i medycyny środowiskowej, a także założycielem i prezesem Niemieckiego Towarzystwa Higieny Szpitala (DGKH) oraz członkiem komisji „Higiena Szpitalna i Zapobieganie Zakażeniom w Instytucie Roberta Kocha”.

Od 1990 r. prof. Kramer kieruje Instytutem Higieny i Medycyny Środowiskowej na Uniwersytecie Ernst-Moritx-Arndt w Greifswaldzie. W 2018 r. wraz ze swoim zespołem opracował nowy Konsensus Antyseptyki Ran. Eksperci skupili się w nim przede wszystkim na omówieniu właściwości dihydrochlorku oktenidyny (OCT), poli-heksanidu i jodoforów, a także zaktualizowaniu oceny podchlorynu, taurolidyny i jonów srebra.