Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/kaimalak/flr.everethnews.pl/public_html/wp-content/themes/gce-v2/single.php on line 18

Nowa, efektywna metoda separowania osocza może znaleźć zastosowanie w leczeniu ran

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Zespół naukowców z Ulsan National Institute of Science and Technology w Korei Południowej stworzył innowacyjną platformę do separacji osocza. Nowa metoda nie prowadzi do hemolizy i jest wysoce wydajna.

Badacze z Wydziału Inżynierii Biomedycznej UNIST pod kierunkiem prof. Joo H. Kanga opracował technologię separowania osocza opartą na zjawisku magnetyzmu. Nowa metoda pozwoli uzyskać w 100% czyste osocze wolne od hemolizy, bez utraty białek, płytek krwi oraz egzosomów. Technologia może znaleźć zastosowanie m.in. przy pobieraniu krwi w punktach podstawowej opieki zdrowotnej oraz w leczeniu trudno gojących się ran.

Większa skuteczność, mniej ograniczeń

Nowa metoda separacji osocza opracowana przez koreańskich naukowców polega na wykorzystaniu zjawiska diamagnetyzmu. Do krwi dodawane są superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza (ang. superparamagnetic iron oxide nanoparticles, SPIONs), w wyniku czego osocze krwi przechodzi w stan paramagnetyczny, natomiast komórki krwi ulegają diamagnetycznemu odpychaniu przez magnesy. W ten sposób osocze i komórki krwi zostają oddzielone.

Jak wyjaśnia prof. Joo H. Kang, nowa metoda pozwala uniknąć dotychczasowych problemów związanych z separowaniem osocza:

Nasza technologia pozwala przezwyciężyć ograniczenia związane ze stosowanymi w praktyce klinicznej metodami separacji. W przypadku separacji opartej na filtrowaniu jest to ryzyko hemolizy, natomiast przy mikroprzepływowej separacji osocza to zbyt wolne odzyskiwanie osocza oraz możliwość zanieczyszczenia.

Rewolucja w diagnostyce in vitro

Zdaniem autorów projektu nowa technologia może zrewolucjonizować diagnostykę in vitro. Może ona zostać wykorzystana do odzyskiwania bakteryjnego DNA z zakażonej krwi. Wyniki badań wskazują, że efektywność tej metody jest większa niż w przypadku wirowania oraz testów immunologicznych wykonywanych na próbkach pełnej krwi.

Zastosowanie w leczeniu ran

Nowa technologia pozwala również na pozyskiwanie osocza bogatopłytkowego (ang. platelet rich plasma, PRP), dzięki czemu może znaleźć zastosowanie w medycynie regeneracyjnej oraz w leczeniu trudno gojących się ran. Osocze bogatopłytkowe jest skuteczne w terapii owrzodzeń o zróżnicowanej etiologii (m.in. owrzodzenia żylne i cukrzycowe). Jego zastosowanie przyczynia się do zmniejszenia dolegliwości bólowych i przyspieszenia tempa gojenia ran. Osocze bogatopłytkowe stosuje się również m.in. w chirurgii twarzowo-szczękowej, ortopedycznej, ginekologicznej oraz estetycznej.

Źródło: sciencedaily.com

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Forum Zakażeń”: