by Unknown author

Nowe czasopismo naukowe o leczeniu ran – „Forum Leczenia Ran”

Ten tekst przeczytasz w < 1 min.

Trwają prace nad nowym czasopismem naukowym, które poruszy kwestie profilaktyki i leczenia ran trudno gojących się – „Forum Leczenia Ran”. Pismo jest oficjalnym kwartalnikiem Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran, wydawcą tytułu będzie Evereth Publishing Sp. z o.o.

Redaktorem naczelnym czasopisma został dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, Prezes SNLR i współtwórca ogólnopolskiej konferencji Forum Leczenia Ran. Patronat honorowy nad czasopismem objęli Polskie Towarzystwo Lekarskie i Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Radę Naukową czasopisma tworzą m.in. takie osobistości,  jak: dr Serge Bohbot (Paryż, Francja), prof. Paul Chadwick (Birmingham, Wielka Brytania), prof. Jan Koller (Bratysława, Słowacja), prof. Waldemar Kostewicz (Warszawa), prof. Axel Kramer (Bielefeld, Niemcy), prof. José Luis Lázaro-Martínez (Madryt, Hiszpania), prof. Grzegorz Oszkinis (Poznań), prof. Aleksander Sieroń (Bytom) i prof. Krzysztof Strojek (Zabrze), konsultant krajowy w dziedzinie  diabetologii.

Zapraszamy do przesyłania prac do czasopisma „Forum Leczenia Ran”

Na łamach kwartalnika publikowane będą prace oryginalne, poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, listy do Redakcji oraz rekomendacje; zarówno rodzimych Towarzystw, jak i między innymi Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (European Wound Management Association – EWMA). Zapraszamy do przesyłania manuskryptów przez stronę czasopisma: www.leczenieran.com.pl lub poprzez wiadomość e-mail do Wydawcy: kontakt@evereth.pl.

Stały nakład periodyku Forum Leczenia Ran to 3000 egzemplarzy. Pierwszy numer czasopisma ukaże się w kwietniu.

 

Przeczytaj także: Stowarzyszenie Naukowe Leczenia Ran – nowe aktywności i konferencje o leczeniu ran

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Forum Zakażeń”:

Niewydolność gojenia przewlekłego owrzodzenia żylnego goleni w pierwotnej infestacji świerzbem. Opis przypadku