Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/kaimalak/flr.everethnews.pl/public_html/wp-content/themes/gce-v2/single.php on line 18

Od 1 listopada chorzy na AZS otrzymają dostęp do nowych terapii

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

W projekcie listopadowej listy refundacyjnej znalazły się nowoczesne, skuteczne terapie dla pacjentów z postacią ciężką atopowego zapalenia skóry (AZS). Rozszerzono także dostęp do leczenia o młodsze grupy wiekowe. Tych zmian od dawna oczekiwali pacjenci i środowisko medyczne.

Atopowe zapalenie skóry to nawracająca choroba zapalna, którą charakteryzują bolesne zmiany skórne. Do tej pory w Polsce był dostępny wyłącznie jeden lek, z którego mogli skorzystać tylko pacjenci dorośli. Dzięki nowym poszerzeniom refundacyjnym, chorzy otrzymają więcej możliwości leczenia. Wśród nowych terapii znalazł się m.in. upadacytynib, który może być stosowany już od 12 r.ż.

Upadacytynib znacznie poprawia jakość życia pacjentów z AZS

Upadacytynib w sposób selektywny hamuje reakcję zapalną na poziomie komórkowym, blokując kinazy janusowe (JAK). Ma również dogodną dla pacjenta formę przyjmowanej raz dziennie tabletki. Badania potwierdziły, że wykazuje on wysoką skuteczność i prowadzi do ustępowania zmian skórnych, świądu oraz znacznie poprawia jakość życia pacjentów. Pozwala to na szybką remisję choroby oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej. O zmiany w programie lekowym od dawna apelowali pacjenci oraz zrzeszające ich organizacje.
– W imieniu wszystkich pacjentów chorych na AZS, chcielibyśmy bardzo podziękować Ministerstwu Zdrowia za wprowadzone zmiany. Szczególnie cieszy fakt, że leczenie otrzymają dzieci i młodzież, którzy są szczególnie narażeni na problemy psychiczne związane z objawami tej choroby. Dzięki nowym terapiom odczują realną ulgę w cierpieniu, będą mogli prowadzić normalne życie społeczne – mówi Dagmara Samselska, prezes Fundacji Amicus.

„Pacjenci z umiarkowaną postacią AZS nie mają dostępu do nowoczesnego leczenia”

– Atopowe zapalenie skóry i łuszczyca są schorzeniami uwarunkowanymi genetycznie, których patogeneza nie jest do końca wyjaśniona. Pacjenci różnią się pod względem objawów klinicznych i przebiegu choroby. W związku z tym nie każdy lek będzie odpowiedni dla każdego chorego, nie zapewni oczekiwanych rezultatów, czyli remisji lub kontroli choroby, podobnie jak ma to miejsce w onkologii. Z tego powodu potrzebujemy jak największego wachlarza narzędzi, żeby pomóc wszystkim pacjentom. Należy też pamiętać o tym, że chorzy na przewlekłe choroby zapalne tracą z czasem odpowiedź na dany lek i muszą mieć zmienioną terapię. – powiedział dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzwyczajny, kierownik Kliniki Dermatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, podczas jednego z paneli tegorocznego Kongresu Wizja Zdrowia.
Fundacja Amicus sygnalizuje, że jest jeszcze jedna grupa pacjentów, która oczekuje na dostęp do skutecznego leczenia. Do pełnego wachlarza możliwości brakuje udostępnienia terapii dla pacjentów z postacią umiarkowanie ciężką postacią choroby. Aby ocenić nasilenie zmian chorobowych w atopowym zapaleniu skóry, wykorzystuje się międzynarodowe skale, jak np. EASI. Zakres tej skali wynosi 0-72 punkty. Wg niej postać umiarkowana zaczyna się od EASI 7, a kończy na EASI 20. Postać ciężka obejmuje zakres od EASI 21.
Leczeniem będą objęci tylko chorzy ze wskaźnikami EASI ≥20. Pacjentom z postacią umiarkowanie ciężką (od EASI≥16), do kwalifikacji do postaci ciężkiej brakuje zatem tylko 4 punktów, tymczasem ta grupa chorych zmaga się niemal z takimi samymi problemami jak przy postaci ciężkiej.
– Polska jest krajem, w którym pacjenci z umiarkowaną postacią AZS nie mają dostępu do nowoczesnego leczenia. Mam nadzieję, że wkrótce również ta grupa chorych będzie miała możliwość skorzystania z nowoczesnych terapii. – mówi Dagmara Samselska, prezes Fundacji Amicus.
Nowe opcje terapeutyczne będą dostępne od 1 listopada br. 
Źródło: materiał prasowy