Oparzenia a żywienie immunomodulujące

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Leczenie żywieniowe odgrywa istotną rolę w leczeniu ran oparzeniowych. Szczególne znaczenie mają interwencje żywieniowe z zawartością związków immunomodulujących, ponieważ u pacjentów z rozległymi oparzeniami występują zaburzenia reakcji odpornościowej.

Oparzenia a zaburzenia metaboliczne

Rozległe i głębokie rany oparzeniowe wiążą się z nasileniem w organizmie pacjenta procesów katabolicznych. Skutkiem tego dochodzi do utraty masy mięśniowej i zaburzenia ustrojowej równowagi białkowej, a w konsekwencji do niedożywienia, które w znacznym stopniu utrudnia gojenie ran.

Dodatkowo u pacjentów z oparzeniami zaburzeniu ulega równowaga płynowa i rozwija się stan hipermetabolizmu. Z tego powodu leczenie żywieniowe ma w terapii ran oparzeniowych bardzo duże znaczenie.

Żywienie immunomodulujące w leczeniu oparzeń

Szczególnie istotną formą leczenia żywieniowego w przypadku oparzeń jest żywienie immunomodulujące. U pacjentów, u których doszło do rozległych oparzeń, reakcja odpornościowa organizmu jest w znacznym stopniu zaburzona. W wyniku upośledzenia funkcji komórek układu odpornościowego rozwija się stan immunosupresji.

Badania wykazują, że stosowanie u pacjentów oparzeniowych żywienia immunomodulującego wpływa na poprawę reakcji odpornościowych, wzmacnia barierę jelitową, a także ogranicza procesy zapalne i ryzyko powikłań na podłożu infekcyjnym.

Związki immunomodulujące, które wykazują skuteczność i bezpieczeństwo stosowania u pacjentów po oparzeniach, to kwasy tłuszczowe omega-3 i glutaminian. Doustne podawanie tych składników wpływa na skrócenie czasu rekonwalescencji i hospitalizacji, a także zmniejszają śmiertelność z powodu zakażeń w tej grupie pacjentów.

Kwasy omega-3 a oparzenia

Badania wykazują, że podaż nienasyconych kwasów tłuszczowych w odpowiednich proporcjach wspomaga proces gojenia oparzeń, m.in. poprzez stymulację proliferacji komórek uszkodzonej tkanki. Związki te mogą również odwracać negatywne zmiany w lipidomie osocza u pacjentów z oparzeniami poprzez wspieranie metabolizmu białek i kształtowanie odpowiedzi immunologicznej.

Resolwina, związek będący pochodną jednego z kwasów omega-3, zapobiega ponadto powstawaniu zakrzepów w głębokiej sieci naczyniowej skóry, dzięki czemu zmniejsza ryzyko martwicy tkanek. Związek ten wykazuje również u pacjentów z ciężkimi oparzeniami działanie nefro- i hepatoprotekcyjne.

Glutaminian i arginina w leczeniu oparzeń

Glutaminian i arginina są uznawane za aminokwasy niezbędne w diecie pacjentów z hipermetabolizmem, do których należą także pacjenci oparzeniowi.

Związek ten stanowi materiał budulcowy i źródło energii dla komórek, uczestniczy w regulowaniu równowagi kwasowo-zasadowej i wzmacnia barierę jelitową. Glutaminian działa także ochronnie na uszkodzone komórki. Ponadto wykazuje właściwości przeciwzapalne i immunomodulujące.

Dzięki opisanemu działaniu glutaminianu podaż tego związku wpływa na istotne zmniejszenie śmiertelności u pacjentów z ciężkimi oparzeniami. Co istotne, podobnych efektów nie zaobserwowano u osób ze stanami ciężkimi na innym podłożu.

Arginina natomiast może wpływać na poprawę ukrwienia i utlenowania tkanek. Aminokwas ten wykazuje szerokie działanie immunomodulujące i metaboliczne. Dzięki temu pozytywnie wpływa na proces gojenia oparzeń i skraca czas hospitalizacji pacjenta.

Źródło: M. Czerwińska-Rogowska, A. Krajewski et. al., „Żywienie immunomodulujące w kontekście leczenia oparzeń”, Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018, 6(3): 67-70.

Przeczytaj także: Pierwsza pomoc przy oparzeniach dróg oddechowych

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Chirurgia Plastyczna i Oparzenia”:

6 comments

    Metabolism of tamoxifen by isoforms priligy dapoxetine 30mg Australia New Zealand Melanesia Micronesia Polynesia Data from Globocan, 20024, 6 ASR W World age standardized rate

    dronedarone will increase the level or effect of nifedipine by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism tamoxifen action

    Hormonal effects of mint lasix dosage for water retention 7 of eyes 7 410 in the Light Adjustable Lens group had an SSI p

    Example 8 1 2 6 Chloroimidazo 1, 2 a pyridin 3 yl pyrimidin 4 yl 2, 5 dimethylpiperidin 3 yl methyl imino methyl О» 6 sulfanone trans diastereomer, I 46 buy ivermectin stromectol

    buy doxycycline Heart moves toward left in pregnancy, left axis deviation

Dodaj komentarz