Oparzenia termiczne – kiedy niezbędna jest hospitalizacja?

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Okres Świąteczny to czas kiedy bardzo łatwo o oparzenia. A to z uwagi na ilość przygotowywanych potraw i zamieszanie jakie najczęściej panuje w tym czasie w kuchni. Jak poradzić sobie z oparzeniem termicznym?

Oparzenia termiczne – kiedy niezbędna jest hospitalizacja?

Jak podkreśliła na swojej stronie internetowej dr hab. n. med. Anna Chrapusta – specjalista chirurgii plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyjnej, „zastosowanie się do tych zaleceń może przyczynić się do poprawy przebiegu leczenia oparzenia, co stawia pomoc przedlekarską na bardzo ważnym miejscu.”

Ekspertka dodała, iż stopień oparzenia, jego powierzchnia jak i głębokość w przypadku oparzenia tą samą ilością gorącego płynu, będzie zupełnie inny u dorosłego pacjenta i małego dziecka. Niezależnie jednak od wieku oparzonego, podczas leczenia szpitalnego niezbędne będzie znieczulenie ogólne.

W przypadku oparzenia olejem powstałe rany zazwyczaj kwalifikowane są jako oparzenie III stopnia. Jeżeli oparzona została duża powierzchnia ciała, niezbędne będzie wycięcie martwicy i pokrycie rany przeszczepem skóry pośredniej grubości.

Najważniejsze kroki w przypadku oparzenia:

Jak podkreśla dr hab. n. med. Anna Chrapusta, najważniejszym czynnikiem pierwszej pomocy w przypadku oparzenia jest odizolowanie od czynnika parzącego, czyli m.in. ugaszenie płomienia przy zapaleniu się ubrania i jeżeli to możliwe zdjęcie ubrania. Przy oparzeniu gorącym płynem również najpierw należy zdjąć oblane ubranie.

– Następną optymalną czynnością jest chłodzenie rany oparzeniowej np. bieżącą wodą. Ten element pomocy jest kluczowy w celu maksymalnego ograniczenia głębokości rany. Chłodzenie wodą powinno mieć miejsce przez min. 15 do 20 minut – wyjaśniła specjalistka chirurgii plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyjnej.

Doktor zwróciła uwagę, iż oparzonej skóry nie należy chłodzić lodem, ponieważ może to spowodować kolejny uraz – odmrożenie. Wówczas dochodzi do zniszczenia tkanek.

Ponadto niezwykle istotna w przypadku ciężkich oparzeń jest ocena parametrów życiowych, takich jak krążenie, oddychanie i możliwość nawiązaniu kontaktu.

Jeżeli rana oparzeniowa wymaga hospitalizacja należy pamiętać o zabezpieczeniu ranyunikaniu wychłodzenia organizmu (szczególnie w przypadku małych dzieci).

Ważna jest również ocena bólu, ponieważ jego brak może oznaczać o uszkodzeniu receptorów czuciowych do których dochodzi w oparzeniu III stopnia bądź IIb. Aby zminimalizować dolegliwości bólowe do momentu udzielenia pomocy medycznej można nałożyć na ranę wilgotne okłady.

Źródło: annachrapusta.pl

Przeczytaj także: Czy śląska glina lecznicza ma właściwości bakteriobójcze? Trwają badania

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Forum Zakażeń”: