Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/kaimalak/flr.everethnews.pl/public_html/wp-content/themes/gce-v2/single.php on line 18

Pilotaż leczenia stopy cukrzycowej nie przynosi efektów

Ten tekst przeczytasz w < 1 min.

Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że pilotażowy program opieki nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej (ZSC) nie był dostępny na terenie całego kraju. Resort zapowiada zmiany w leczeniu osób zmagających się z tą chorobą. 

Szpital w Szamotułach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach odpowiada za leczenie pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej. Nowy projekt zakłada wprowadzenie rozwiązań, które są stosowane w ośrodku w Szamotułach. Instytucja od dwóch lat zajmuje się leczeniem ran przewlekłych. Zakład zajmuje się również pacjentami, którzy wymagają współpracy wieloośrodkowej w przypadku leczenia ran przewlekłych bez względu na ich przyczynę.

Jak przyznaje, Ministerstwo Zdrowia nie udało się zagwarantować powszechnego dostępu do pilotażowego projektu leczenia ZSC. Projekt w dużej mierze skupia się na fazie leczenia szpitalnego przy minimalnym dostępie do leczenia chirurgicznego, jak również terapii zachowawczej. Nie został również zapewniony dostęp do kontroli postępów leczenia.

Zadania ośrodków pilotażowych:

  • opracowanie, aktualizacja i modyfikacja wytycznych dot. procesu diagnostycznego i leczniczego świadczeniobiorcy;
  • opracowanie wzoru anonimowych ankiet, badających satysfakcję świadczeniobiorców leczonych w ramach pilotażu we współpracy z Funduszem;
  • gromadzenie oraz analiza danych, dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów, dla których ustalono plan leczenia;
  • gromadzenie i analiza danych na podstawie ankiet badania satysfakcji;
  • sporządzenie, we współpracy z Funduszem, sprawozdań okresowych i sprawozdania końcowego z realizacji programu pilotażowego;
  • pełnienie funkcji administratora danych osobowych z zakresu realizacji programu pilotażowego.

Dane amputacji u chorych z zespołem stopy cukrzycowej

Jak pokazują, statystyki w Polsce wykonuje się około 4.5 tys. amputacji rocznie u pacjentów z rozwiniętym zespołem stopy cukrzycowej. Co więcej, ten wskaźnik przewyższa dwu- lub trzykrotnie liczbę amputacji w innych krajach, takich jak: Wielka Brytania, Francja, Holandia lub Włochy. Dane z 2018 r. koszt wszystkich zabiegów u pacjentów z ZSC wyniósł. Ok. 44 mln zł.

 

Źródło: Puls Medycyny, legislacja.rcl.gov.pl