Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/kaimalak/flr.everethnews.pl/public_html/wp-content/themes/gce-v2/single.php on line 18

Ponad 1 100 osób na VI Forum Leczenia Ran! Relacja z wydarzenia

Ten tekst przeczytasz w 6 min.

W dniach 21-23 września 2023 r. w Zakopanem pod hasłem „Leczenie ran – holistycznie, praktycznie, skutecznie” odbyła się szósta edycja interdyscyplinarnej konferencji Forum Leczenia Ran. Wydarzenie to po raz kolejny osiągnęło ogromny sukces, gromadząc rekordową liczbę uczestników – ponad 1 100 osób. Przez 3 dni w Zakopanem trwały nieustające dyskusje, wymiana doświadczeń i pogłębianie kompetencji w zakresie opieki nad pacjentem z raną.

Na VI Forum Leczenia Ran do Zakopanego zaproszeni zostali wybitni specjaliści, reprezentujący różne ośrodki oraz dyscypliny medycyny, by podzielić się z uczestnikami swoją wiedzą i unikalnym doświadczeniem. Przez 3 dni w Zakopanem odbyło się łącznie 8 sesji, prawie 40 wykładów, 2 panele dyskusyjne i 15 warsztatów. Program merytoryczny VI Forum Leczenia Ran spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczestników – sale wykładowe, mimo pięknej pogody za oknem, były zapełnione od rana aż po wieczór.

„VI Forum Leczenia Ran po raz kolejny przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów”

Stale rosnąca i tak olbrzymia liczba uczestników, która przyjechała dzielić się swoim doświadczeniem i słuchać doświadczeń ekspertów, jest dowodem na to, że takie spotkania są potrzebne – powiedziała w rozmowie z ForumLeczeniaRan.pl Przewodnicząca Komitetu Naukowego VI FLR, dr hab. n. med. Anna Chrapusta, specjalistka chirurgii plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyjnej, Konsultant Wojewódzka ds. chirurgii plastycznej, kierownik Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie.

Jak dodał Przewodniczący Komitetu Naukowego, dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, specjalista chirurgii ogólnej, Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, VI Forum Leczenia Ran po raz kolejny przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Na konferencję przyjechało ponad 1 100 osób z całej Polski, a także z zagranicy.

– Każdego roku, jak uczestniczę w konferencji, jeżeli chodzi o leczenie ran, widzę ogromny postęp, zaangażowanie i rozwój firmy Evereth. Pierwsza działalność, jaką podjęło wydawnictwo na rzecz propagowania leczenia ran, zaczęło się 13 lat temu, jeszcze jak byłam Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Bardzo dużą popularnością cieszyły się te szkolenia i właśnie widzę, że tutaj też jest bardzo dużo moich koleżanek i kolegów, którzy przyjechali, żeby poszerzać swoją wiedzę – powiedziała mgr Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

– Konferencja jest bardzo interesująca i bardzo potrzebna. To, co pierwszą uwagę moją zwróciło, to fakt, że ta konferencja jest bardzo interdyscyplinarna. Zostali zaproszeni reprezentanci różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Co bardzo istotne, właściwie każdy wykład był uzupełnieniem, dopowiedzeniem pewnych kwestii, które zostały zasygnalizowane przez poprzednika – powiedział ks. prof. dr hab. n. społ. dr h. c. Stanisław Dziekoński, Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – Konferencja jest bardzo potrzebna w kontekście wyzwań współczesności, starzejącego się społeczeństwa, a równocześnie chorób cywilizacyjnych, takich, jak cukrzyca, która powoduje rany, które są wyzwaniem dla lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego – dodał ks. prof.

dr hab. n. med. Marek Kucharzewski i dr hab. n. med. Anna Chrapusta podczas inauguracji VI Forum Leczenia Ran

W leczeniu ran musimy mówić jednym głosem

Założeniem konferencji Forum Leczenia Ran od samego początku jest również propagowanie holistycznego podejścia do pacjenta. Dlatego w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele różnych zawodów medycznych, ponieważ, jak podkreślali eksperci – sukces terapeutyczny można osiągnąć jedynie łącząc siły i wiedzę różnych dziedzin. Podczas Forum Leczenia Ran na salach wykładowych i warsztatowych głos zabrały m.in. pielęgniarki, lekarze, chirurdzy, podolodzy i podiatrzy, farmaceuci oraz mikrobiolodzy.

– To jest praca interdyscyplinarna, czyli połączenie aspektu pielęgniarskiego i lekarskiego, ale również farmaceuty, który bardzo często jest wsparciem, pomocą. Te wszystkie zawody medyczne ze sobą współpracują. To nie jest tak, że my się chcemy eliminować, my musimy mówić jednym głosem, bo chodzi o pacjenta i jego dobro oraz bezpieczeństwo – wskazała mgr Zuzanna Konrady, prezes Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran.

Apteka to jest z placówek ochrony zdrowia miejsce chyba najczęściej odwiedzane przez pacjentów, a co za tym idzie, my jesteśmy pierwszym kontaktem pacjenta z jego problemem. Dlatego tak istotne jest, by farmaceuta, który w pewien sposób pomaga pacjentowi zdiagnozować jego problem, był merytorycznie przygotowany. Dlatego przygotowujemy, szkolimy, organizujemy warsztaty. Dla nas jest istotnym, żeby usługa, która zostanie pacjentowi udzielona, miała wysoki poziom, co zabezpieczy interes pacjenta – zaznaczył mgr Marian Witkowski, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie.

– Niezwykle ważne są standardy postepowania w każdej sytuacji, bo każda sytuacja jest inna, każdy pacjent jest inny, każda rana jest inna, każda rana wymaga innego zabezpieczenia przed rozwojem chociażby zakażenia. W związku z tym widzę ogromną rolę farmaceuty, który z obowiązującą aktualną wiedzą medyczną udzieli takiej prawidłowej informacji pacjentowi – dodała mgr Małgorzata Chmielak, Przewodnicząca Komisji Nauki i Szkolnictwa w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Warszawie.

mgr Marian Witkowski i mgr Małgorzata Chmielak

Wśród specjalistów czuwających nad pacjentem z trudno gojącą się raną coraz częściej wymieniamy również podologów i podiatrów. Dlatego ostatniego dnia konferencji zorganizowano specjalną sesję poświęconą tym właśnie zawodom. Paneliści rozmawiali m.in. o aspektach prawnych, kształceniu, zakresie uprawnień i roli podologów oraz podiatrów w zespole terapeutycznym. Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Aleksander Sieroń, Krajowy Konsultant ds. Angiologii, członek Zespołu do spraw opracowania kwalifikacji i zadań zawodowych dla zawodu podiatra przy MZ, w rozmowie z FLR podkreślił, że podiatrzy zapewniają pewnego rodzaju start w procesie leczenia.

– Zwykle pacjent zamiast iść do lekarza najpierw trafia do kogoś, kto zajmuje się stopami, czyli podiatry bądź podologa – wskazał specjalista. Ekspert dodał, że podolog i podiatra może poprawić stan zdrowia pacjenta, a następnie, jeżeli nie pozwalają mu na to kompetencje i wiedza medyczna, powinien skierować pacjenta do specjalistów. – [Podolog/podiatra – red.] ma w rezerwie nas lekarzy, ma w rezerwie specjalistów chorób naczyń, którzy są potem w stanie dalej pomóc – wyjaśnił prof. Sieroń.

Panel dyskusyjny „Podiatra i podolog – nowe zawody medyczne w modelu terapii i opieki nad pacjentem”

Leczenie ran pod względem prawnym

Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkała się również sesja poświęcona kompetencjom i odpowiedzialności w zakresie praktyki w leczeniu ran, a także panel dyskusyjny na temat uprawnień zawodów medycznych w tej dziedzinie.

– Chcę tutaj podkreślić pewną nowość, która bardzo istotnie zaistniała na tej konferencji – to aspekty prawne, tak bardzo potrzebne we współczesnym świecie do poruszenia. Aspekty prawne mówiące o uprawnieniach, kompetencjach, o możliwości bezpiecznego prowadzenia świadczeń usług medycznych zarówno przez lekarzy, jak i pielęgniarki. Pokazuje to, że nie tylko potrzebujemy spotkać się, żeby omówić jak lepiej, skuteczniej leczyć rany, ale także jak robić to bezpiecznie pod względem prawnym – wskazała prof. Chrapusta.

– Po raz pierwszy mieliśmy panel dyskusyjny, który skupiał zarówno lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów, a także prawnika. Nasze aspekty prawne nie są do końca uregulowane – wskazała mgr Zuzanna Konrady. Ekspertka dodała, że podczas panelu pochylono się również nad kwestią stworzenia specjalizacji lub kursu drugiego stopnia, który pozwoliłby pielęgniarkom poszerzyć kompetencje i uprawnienia w leczeniu ran. – Mamy dużo kompetencji i coraz więcej uprawnień, niemniej w leczeniu ran nie możemy posługiwać się tytułem specjalisty w leczeniu ran, dlatego, że nie posiadamy specjalizacji w tym kierunku, a tylko specjalizacja nadaje takie prawo – dodała mgr Konrady.

Adw. Marek Hnatyszyn wyjaśnił, że pielęgniarki posiadają kompetencje do tego, żeby leczyć rany. Natomiast konkretne uprawnienia są zależne od ukończonych kursów lub specjalizacji.

– Przykładowo, pielęgniarka po ukończeniu kursu anestezjologicznego ma formalne uprawnienia do świadczenia usług leczniczych w zakresie opatrywania ran. Natomiast ona w trakcie swojego kształcenia nie ma w ogóle kwestii rany oparzeniowej czy rany przewlekłej. Dlatego można mieć wątpliwość, czy ona może sama zajmować się taką raną przewlekłą – dodał adwokat.

Panel dyskusyjny „Aspekty kompetencji, odpowiedzialności i uprawnień zawodów medycznych – ujęcie interdyscyplinarne”

W sesji na temat uprawnień zawodów medycznych w leczeniu ran głos zabrała również prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, biegły sądowy.

– Niestety, o czym wspomniałam na swoim wykładzie, pojawiły się firmy złożone z lekarzy i prawników, które jakby czyhają na błędy, czasem niezawinione, błędy lekarzy i pielęgniarek. Dlatego roszczenia są coraz częstsze, w związku z czym chciałam uświadomić, gdzie błędy można naprawić, a także gdzie czyha niebezpieczeństwo roszczenia – wskazała ekspertka. Na pytanie o przyczyny błędów medycznych w leczeniu ran prof. Bartoszewicz wskazała: – Najczęstsze błędy to złe stosowanie antyseptyków niezarejestrowanych do tego, czyli np. wody utlenionej, rywanolu czy kwasu bornego, przymoczek z antybiotyków – z gentamycyny, ciprofloksacyny. Stosowanie gazy zamiast nowoczesnych opatrunków, stosowanie niejałowych antyseptyków.

Stała aktualizacja wiedzy

Uczestnictwo w konferencji VI Forum Leczenia Ran jest również idealną okazją, by nadążyć za postępem technologicznym, który zachodzi w tej dziedzinie, a także aktualizację wiedzy na temat nowych opatrunków, standardów i wytycznych. Dlatego też podczas wydarzenia uczestnicy mogli wziąć udział w sesjach takich, jak: „Nowoczesne technologie i opatrunki specjalistyczne w leczeniu ran” czy „Standardy w terapii – co nowego?”.

Coraz więcej jest nowych technologii, są to technologie z dziedziny fizyki, jak np. laserobaria, która powoduje, że jesteśmy w stanie wspomóc leczenie ran opatrunkami specjalistycznymi. Laserobaria powoduje lepsze utlenowanie tkanek, a w związku z tym szybciej i lepiej goją się rany – wskazał prof. Marek Kucharzewski.

Medycyna jest taką dziedziną, w której trzeba całe życie się uczyć, ponieważ mamy nowe narzędzia diagnostyczne, mamy nowe leki, nowe terapie, urządzenia, stosujące fizykę, chemię, innowacyjne leki, leki biologiczne. To jest ogrom wiedzy, którą trzeba przyswajać na bieżąco, bo jeżeli tylko zrobimy przerwę, to jesteśmy z tyłu – wskazał prof. dr hab. Zbigniew Rybak, specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej, angiolog, Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów UMW.

– Co roku zaskakują mnie tematy, poziom wiedzy i różnorodność nowości, jakie wchodzą na rynek. Wcale się nie dziwię, że moje koleżanki i koledzy, którzy zechcieli wziąć udział w tej konferencji, aktualizują tą wiedzę medyczną na rzecz pacjentów – podkreśliła mgr Mariola Łodzińska.