„Rany – efektywne strategie postępowania” – sesja o leczeniu ran na III Forum Zakażeń

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

W dniach 16-18 października 2023 r. w Żninie odbędzie się interdyscyplinarna konferencja III Forum Zakażeń. Tradycyjnie podczas spotkania zaplanowano wiele tematów związanych z leczeniem ran. Oprócz specjalnie poświęconej tej tematyce sesji, uczestnicy będą mieli również okazję, by zapoznać się z aktualnymi problemami i wyzwaniami w medycynie zakażeń, zastosowaniem antyseptyki, leczeniem zakażeń szczepami wielolekoopornymi, zakażeniami w chirurgii czy najnowszymi osiągnięciami w postępowaniu z sepsą.

„Postpandemiczna mapa zakażeń. Stare problemy, nowe wyzwania” – to hasło tegorocznej ogólnopolskiej konferencji III Forum Zakażeń. Spotkanie to, przeznaczone dla wszystkich osób zawodowo związanych z medycyną, jest szansą na pogłębienie wiedzy, wymianę doświadczeń i trening praktycznych umiejętności. Na III Forum Zakażeń zaproszeni zostali najbardziej uznani w naszym kraju eksperci, którzy podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem w postępowaniu z zakażeniami.

Sprawdź program merytoryczny III Forum Zakażeń!

Leczenie ran – jakie tematy pojawią się na III FZ?

Konferencja rozpocznie się o godzinie 15:00. Uczestników oraz gości powitają prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, Przewodnicząca Komitetu Naukowego, oraz dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal dr n. med. Beata Mączyńska. Następnie rozpocznie się część merytoryczna spotkania. Pierwsza sesja poświęcona jest tematyce antyseptyki. Eksperci podzielą się z nami wiedzą m.in. na temat biofilmu w ranach przewlekłych czy różnic między dezynfekcją a antyseptyką.

Kolejna sesja kompleksowo skupi się na leczeniu ran. Pod hasłem „Rany – efektywne strategie postępowania” pojawią się następujące wystąpienia:

 • Pielęgniarka i lekarz – efektywny duet w leczeniu ran, mgr Elżbieta Ochman;
 • Skuteczność kwasów żywicznych i lignanów w walce z biofilmem mieszanym Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus, dr hab. n. med. Adam Junka, prof. UMK;
 • Leczenie ran u pacjentów pozaszpitalnych – sukces czy porażka?, dr n. med. Przemysław Lipiński;
 • Motywacja pacjenta – dlaczego nie stosują się do zaleceń?, mgr Ewa Woytoń;
 • Podchloryny w procesie opieki nad raną niegojącą się – aktywność przeciwbakteryjna, mgr Karolina Dydak.

Pierwszy dzień konferencji zwieńczy wyjątkowy panel dyskusyjny specjalistów z całego kraju pod hasłem „Popandemiczna mapa zakażeń – aktualne problemy i wyzwania”. W panelu głos zabiorą:

 • dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat,
 • dr n. med. Mirosława Malara,
 • dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz,
 • dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal,
 • dr hab. n. med. Beata Mączyńska,
 • dr hab. n. med. Leszek Szenborn,
 • dr hab. Aleksander Deptuła, prof. UMK,
 • dr n. med. Paweł Grzesiowski.

Zarejestruj się na III Forum Zakażeń!

Wyzwania dla diagnostyki, antybiotykoterapia i zakażenia w chirurgii

Drugi dzień III Forum Zakażeń rozpoczniemy od sesji pt. „Stare patogeny w nowych odsłonach”. Eksperci pochylą się nad zagadnieniami takimi, jak: terapia fagowa, penicylina G, rzeżączka czy zakażenia szczepami Gram-ujemnych pałeczek.

Kolejną sesję poświęcimy tematyce diagnostyki zakażeń, podczas której omówimy postpandemiczne wyzwania dla diagnostyki mikrobiologicznej, diagnostykę molekularną zakażeń, a także połączenie metody RAST oraz biologii molekularnej typu multipleks PCR. Piąta już sesja tego dnia konferencji to z kolei omówienie antybiotykoterapii, a w szczególności leczenia zakażeń szczepami wielolekoopornymi.

Na koniec drugiego dnia porozmawiamy o zakażeniach w chirurgii i metodach profilaktyki. Podczas tej sesji usłyszymy między innymi o tym, czym charakteryzuje się prehabilitacja mikrobiologiczna u pacjentów chirurgicznych, jak wygląda zarządzanie w bloku operacyjnym, a także usłyszymy o własnych doświadczeniach ekspertów w zakresie metod zapobiegania zakażeniom w chirurgii.

Sepsa i warsztaty

Trzeci dzień konferencji zakończy się bardzo ważną sesją pod hasłem „Sepsa – update 2023”. W tej części wydarzenia głos zabiorą:

 • dr hab. n. med. Andrzej Kubler,
 • dr hab. n. med. Barbara Adamik,
 • dr n. med. Jakub Śmiechowicz.

Konferencja III Forum Zakażeń nie mogłaby się odbyć bez warsztatów. Podczas wydarzenia stawiamy również na kompleksowy trening praktycznych umiejętności. Zaplanowane warsztaty będą dotyczyły takich zagadnień, jak:

 • profilaktyka zakażeń,
 • bezszwowa stabilizacja i ochrona bakteriobójcza,
 • kontrola czystości powierzchni w szpitalu jako prewencja zakażeń,
 • zarządzanie higieną i bezpieczeństwem dzięki danym pozyskanym w czasie rzeczywistym,
 • opieka nad skórą i raną pacjenta.

Zarejestruj się na III Forum Zakażeń!

Spotkanie specjalistów różnych dziedzin

III Forum Zakażeń to konferencja autorstwa wydawcy prestiżowego czasopisma naukowego „Forum Zakażeń”, Evereth Publishing – współorganizowana z redakcją periodyku. Przewodniczącą Komitetu Naukowego konferencji jest znana ekspert w dziedzinie zakażeń, redaktor naczelna „Forum Zakażeń”, prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz. To spotkanie specjalistów różnych dziedzin, którzy w swojej codziennej pracy zmagają się z problematyką zakażeń.

Konferencja współorganizowana jest z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Towarzystwem Mikrobiologii Medycznej.

Źródło: fz2023.pl