„Powikłania leczenia żywieniowego – jak sobie radzić?” – wykład z IV Forum Leczenia Ran BEFORE

Ten tekst przeczytasz w < 1 min.

W IV Forum Leczenia Ran BEFORE wzięła udział również mgr Zuzanna Konrady. Podczas swojego wykładu pt. „Powikłania leczenia żywieniowego – jak sobie radzić?” zwróciła uwagę na fakt, iż leczenie żywieniowe odgrywa bardzo istotną rolę, ale musi ono być poprzedzone oceną stanu odżywienia oraz zapotrzebowania na składniki odżywcze.

Wykład mgr Zuzanny Konrady odbył się trzeciego dnia konferencji, podczas 8. sesji zatytułowanej „Z menu gojenia ran – żywienie”

– Niedożywienie ma wpływ na osłabienie czynności mięśni, spadek odporności, pojawiające się odleżyny, jak również wzrost występujących powikłań, wydłużenie się hospitalizacji i wzrost kosztów leczenia – podkreśliła podczas wystąpienia mgr Zuzanna Konrady.

Specjalistka przytoczyła również słowa Sokratesa: „Człowiek nie żyje żeby jadł, ale je żeby żyć. Każdy gram, łyk ma znaczenie”. Jak dodała, szczególnie dla pacjenta, który jest obciążony klinicznie, często nie chce jeść, u którego występują zaburzenia związane z przełykaniem czy przyswajanie.

Mgr Zuzanna Konrady – specjalistka w leczeniu ran

Zuzanna Konrady jest pielęgniarką specjalizującą się w leczeniu ran oraz Skarbnikiem Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran. W swojej praktyce zajmuje się m.in. pacjentami ze stopą cukrzycową oraz pielęgnacją ran.

Ponadto Zuzanna Konrady jest również Przewodniczącą Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.