„Rola chirurga w leczeniu oparzeń” – wykład lek. Jakuba Nowakowskiego z IV Forum Leczenia Ran BEFORE

Ten tekst przeczytasz w < 1 min.

Drugi dzień konferencji IV Forum Leczenia Ran BEFORE obfitował w interesujące wykłady na temat postępowania z ranami trudno gojącymi się o zróżnicowanej etiologii. Lek. Jakub Nowakowski przedstawił prelekcję na temat najważniejszych zadań chirurga w opiece nad pacjentami z ranami oparzeniowymi.

Wykład lek. Jakuba Nowakowskiego odbył się w ramach sesji VII – „Leczenie oparzeń”.

Lek. Jakub Nowakowski przedstawił w swoim wykładzie najważniejsze informacje dotyczące leczenia oparzeń, takie jak m.in. podział oparzeń ze względu na grubość, fazy gojenia ran oparzeniowych oraz przebieg i następstwa choroby oparzeniowej.

Ekspert przedstawił również podstawowe zasady postępowania z ranami oparzeniowymi. Słuchacze dowiedzieli się, w jakich przypadkach można zastosować leczenie ambulatoryjne oparzeń i jak powinno ono przebiegać.

W drugiej części wykładu lek. Jakub Nowakowski szczegółowo przedstawił przebieg i cele leczenia chirurgicznego ran oparzeniowych. Jak podkreślił:

Podstawą chirurgicznego leczenia oparzeń jest chirurgiczne opracowanie rany oparzeniowej oraz zastosowanie autogennych przeszczepów skóry pośredniej grubości, które jednak, nawet przy bardzo dużej staranności zespołu operacyjnego, prowadzą często do okaleczenia pacjentów wskutek usuwania poza tkankami martwiczymi również tkanek zdrowych.

Lek. Jakub Nowakowski

Lek. Jakub Nowakowski to chirurg z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu ran trudno gojących się. Pracuje w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu oraz w Klinice Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.