Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/kaimalak/flr.everethnews.pl/public_html/wp-content/themes/gce-v2/single.php on line 18

Poznań: specjaliści kompleksowo zajmą się pacjentami z zespołem stopy cukrzycowej

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Interdyscyplinarny zespół specjalistów ze Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu będzie w sposób kompleksowy i nowoczesny leczył pacjentów z powikłaniami cukrzycy. W szpitalu powstaje Pododdział Stopy Cukrzycowej. To pierwsze takie miejsce w zachodniej części kraju, w którym specjaliści holistycznie zajmą się chorymi z ZSC.

Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) jest poważnym powikłaniem cukrzycy, zarówno typu 1., jak i 2. ZSC może prowadzić do amputacji kończyny – cechuje się występowaniem trudno gojących się ran w obrębie stóp, wysokim ryzykiem rozwoju infekcji, destrukcją tkanek głębokich, kości i stawów w połączeniu z zaburzeniami lub zanikiem czucia w obrębie stóp albo niedokrwieniem.

Nowoczesna jednostka z profesjonalnym zespołem lekarzy

Obecnie w Szpitalu im. F. Raszei pacjenci z tym problemem leczeni są w Poradni Diabetologicznej, Poradni Stopy Cukrzycowej oraz na Oddziale Chirurgicznym. W przypadku hospitalizacji chorzy przebywają w salach wieloosobowych, na których leżą inni pacjenci. Stwarza to ryzyko infekcji, zwłaszcza dla pacjentów po rozległych i skomplikowanych zabiegach chirurgicznych. Dotąd, ze względu na trudne warunki infrastrukturalne, placówka nie miała możliwości izolacji pacjentów z ZSC.

Powstała więc koncepcja utworzenia w Szpitalu Pododdziału Stopy Cukrzycowej w ramach Oddziału Chirurgii. Jest to nowoczesna jednostka z profesjonalnym zespołem lekarzy: diabetolodzy, chirurdzy, chirurdzy naczyniowi, dietetycy oraz wysoko wykwalifikowane pielęgniarki. Zespół będzie kontynuował działania Poradni Diabetologicznej, Poradni Stopy Cukrzycowej, jeżeli leczenie zachowawcze nie przyniesie oczekiwanego skutku, a także w przypadkach, gdy konieczna będzie interwencja chirurgiczna, w procesie leczenia trudnych ran.

Jedyny taki pododdział w zachodniej części kraju

Takiego pododdziału brakuje w całym zachodnim rejonie Polski, nie tylko w Wielkopolsce. Potrzeby w tym względzie są jednak bardzo duże i wciąż narastają. Elżbieta Wrzesińska-Żak, dyrektorka Szpitala im. F. Raszei, podkreśla, że wciąż rożnie liczba zachorowań na cukrzycę 2. stopnia.

– Widzimy też zwiększające się dramatycznie liczby powikłań cukrzycowych,  źle lub za późno leczonych powikłań, w tym stopy cukrzycowej, rany martwicze z licznymi patogenami, które w bardzo wielu przypadkach kończą się amputacją kończyn mimo wysiłku wielu specjalistów – podkreśla ekspertka. – To dramat dla pacjenta, trauma dla jego bliskich i ogromne koszty leczenia oraz rehabilitacji dla systemu finansów publicznych w ochronie zdrowia. Musimy racjonalnie wykorzystywać łóżka i kierować się względami racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, również w zakresie zasobów kadrowych. Dążymy do takiego wykorzystania potencjału naszego szpitala, aby móc realizować świadczenia medyczne, które wynikają z naszych możliwości, mapy potrzeb zdrowotnych oraz w odpowiedzi na potrzebny zdrowotne mieszkanek i mieszkańców Wielkopolski – dodała dyrektorka szpitala.

Szpital im. F. Raszei to jedyna placówka w regionie Wielkopolski, która na bazie Kliniki Diabetologii Uniwersytetu Medycznego, przy wsparciu Poradni Diabetologicznej i Oddziału Chirurgii, tak kompleksowo zajmie się chorymi na cukrzycę.

Niewykorzystane łóżka z innych oddziałów na potrzeby pacjentów z ZSC

Jak poinformowała Elżbieta Wrzesińska-Żak, placówka planuje również przekazać dotychczas niewykorzystywane łóżka z Oddziału Patologii Ciąży dla pacjentów cierpiących na zespół stopy cukrzycowej. Decyzję tę poprzedzono wnikliwą analizą danych o przyjęciach tam pacjentek. Jak podkreślono – z roku na rok spada liczba porodów, a w ostatnim czasie wykorzystywane było niecałe 50 procent łóżek, a w niektórych miesiącach nawet mniej niż 40 procent.

Decyzja ta nie oznacza jednak likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Patologią Ciąży. Zmiany te mają na celu jak najlepsze wykorzystanie wolnych łóżek dla zaspokojenia potrzeb pacjentów, w tym tych, którzy pilnie wymagają leczenia ZSC.

Źródło: poznan.pl