Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/kaimalak/flr.everethnews.pl/public_html/wp-content/themes/gce-v2/single.php on line 18

Sesja „Rany w oddziale intensywnej terapii” na PAIO 2021 ONLINE!

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

W dniach 16-18 września br. odbędzie się XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. W programie wydarzenia znalazła się m.in sesja poświęcona ranom, podczas której wykłady poprowadzą wybitni eksperci specjalizujący się w dziedzinie leczenia ran w Polsce.

XII Zjazd PTPAiIO po raz pierwszy organizowany jest w pełni wirtualnie. Przewodniczącym Komitetu Naukowego XII Zjazdu PTPAiIO jest prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki dr n. med. Paweł Witt z Ośrodka Hospicjum Domowego Zgromadzenia Księży Marianów w Warszawie. Organizatorem spotkania jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki oraz wydawnictwo naukowe Evereth Publishing.

Eksperci opowiedzą m.in. o ranach trudno gojących się

XII Zjazd PTPAiIO to trzy dni merytorycznych wykładów dla pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki. W piątek, 17 września, organizatorzy zaplanowali specjalną sesję poświęconą ranom pt. „Rany w oddziale intensywnej opieki”.

Sesja rozpocznie się od wykładu prof. dr hab. n. med. Marzenny Bartoszewicz, która przedstawi tematykę zakażeń szpitalnych oraz odpowie na pytanie, jak ich uniknąć. Kolejne wystąpienie poprowadzone zostanie przez mgr Zuzannę Konrady i poświęcone będzie trudnym ranom na oddziałach intensywnej terapii. Następnie mgr Marta Jasiewicz zaprezentuje wykład pt. „Jeśli nie odleżyna, to co?”. Czwarty wykład w sesji poprowadzi mgr Joanna Rudek. Ekspertka pochyli się nad zagadnieniem terminologii zapaleń skóry związanym z nietrzymaniem moczu lub stolca (IAD) oraz uszkodzeń skóry będącymi efektem stosowania klejów medycznych (MARSI). Przedostatnie wystąpienie poprowadzi dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik, która opowie o praktycznych aspektach zastosowania lawaseptyki, antyseptyków i nie tylko. Ostatni wykład w sesji poświęcony będzie aspektom prawnym w leczeniu ran trudno gojących się w praktyce pielęgniarek anestezjologicznych, który poprowadzi mgr Anna Szumska. Spotkanie poświęcone ranom zwieńczone będzie sesją pytań i odpowiedzi.

Merytoryczne wykłady podczas XII Zjazdu PTPAiIO

Podczas XII Zjazdu PTPAiIO 2021 nie zabraknie również innych ciekawych i wysokomerytorycznych wykładów odnoszących się do praktyki pielęgniarki anestezjologicznej i intensywnej opieki.

W programie wydarzenia znajdują się takie sesje, jak „Delirium w OIT”, „Anestezjologia i intensywna terapia 2021 – Patrząc za horyzont”, „Nowoczesne technologie w placówkach medycznych”, „Opieka w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii skierowana na pacjenta”, „Standardy opieki nad pacjentem w oddziale intensywnej terapii” oraz „Poprawa środowiska pracy pielęgniarek w oddziale intensywnej terapii”. Każda z nich zakończy się sesją pytań i odpowiedzi.

Uczestnicy Zjazdu będą mieli zapewniony dostęp do nagrań zarówno wykładów, jak i warsztatów przez 2 miesiące po wydarzeniu.