Terapia komórkami macierzystymi zapobiegnie amputacjom w przebiegu ZSC?

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Badania kliniczne dowodzą, że nowa terapia z wykorzystaniem komórek macierzystych może znacząco zmniejszyć odsetek amputacji spowodowanych zespołem stopy cukrzycowej. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie naukowym „STEM CELLS Translational Medicine”.

Jak powiedział dr Anthony Atala, redaktor naczelny czasopisma naukowego „STEM CELLS Translational Medicine” i dyrektor ośrodka Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, nowa metoda terapii komórkami macierzystymi może stanowić przełom w leczeniu pacjentów cierpiących na zespół stopy cukrzycowej:

– W wielu przypadkach niegojących się owrzodzeń cukrzycowych brakuje efektywnej opcji terapeutycznej. Ten projekt przedstawia możliwość zastosowania w leczeniu ZSC iniekcji komórkowej, która zwalczy infekcję, zmniejszy dolegliwości bólowe, przyspieszy regenerację tkanek i być może pozwoli zapobiec amputacji – wyjaśnił ekspert.

ZSC – wyzwanie medyczne i ekonomiczne

Badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych w leczeniu ZSC były prowadzone pod kierunkiem dr. Michaela Carstensa z Wake Forest University’s Institute of Regenerative Medicine oraz dr. Diego Correi z University of Miami we współpracy z naukowcami z ośrodka Universidad Nacional de Nicaragua-León. Projekt badawczy oparto na wcześniejszych badaniach prowadzonych przez ten sam zespół naukowców w Nikaragui.

Naukowcy rozpoczęli badania nad opracowaniem niskokosztowej i efektywnej metody leczenia przewlekłych owrzodzeń za pomocą komórek macierzystych w 2014 roku. W badaniach wykorzystano komórki frakcji zrębu naczyniowego pochodzącej z tkanki tłuszczowej (ang. adipose tissue-derived stromal vascular fraction, SVF).

SVF stanowi zbiór różnych typów komórek, w tym śródbłonkowe komórki progenitorowe (ang. endothelial progenitor cells, EPCs) oraz wysokie stężenia mezenchymalnych komórek macierzystych (ang. mesenchymal stem cells, MSCs). Komórki EPC i MSC mogą wspólnie tworzyć stabilne naczynia krwionośne.

W tej fazie badań iniekcje komórkowe podawano drogą domięśniową. Wyniki badań pilotażowych otrzymane po 18 miesiącach wykazały, że nowa metoda leczenia komórkami macierzystymi jest bezpieczna i efektywna.

Pełne wygojenie po 12 miesiącach

W najnowszym projekcie naukowcy zbadali skuteczność miejscowego podawania komórek SVF na owrzodzenia o średnicy większej niż 3 cm.

W badaniu wzięło udział 63 pacjentów w wieku od 35 do 70 lat cierpiących na cukrzycę typu 2. Wszyscy uczestnicy badania zostali wcześniej zakwalifikowani do amputacji z powodu ZSC. Wszystkim pacjentom podano komórki SVF do łożyska owrzodzenia, wokół obwodu i wzdłuż tętnic na stopie.

Wyniki badań uzyskane po 6 i 12 miesiącach od rozpoczęcia terapii wykazały poprawę elastyczności ścian tętnic oraz zwiększenie ich drożności. U 51 pacjentów stwierdzono całkowite wygojenie owrzodzenia, natomiast u ośmiu wygojenie przekraczało 75% powierzchni rany.

Jak podsumowuje dr Michael Carstens, wyniki badań pozwoliły zaobserwować, że proces gojenia przebiegał dwukierunkowo – od brzegów rany oraz poprzez proliferację od środka łożyska. W kilku przypadkach nowo powstała tkanka była w stanie pokryć odsłonięte ścięgna. Wygojenie zaobserwowano nawet w przypadku owrzodzeń o powierzchni większej niż 10 cm2.

Jak podkreślają autorzy badania, wyniki testów klinicznych wskazują, że terapia z wykorzystaniem komórek SVF jest skuteczna i może być z powodzeniem stosowana również w warunkach ambulatoryjnych.

Źródło: news-medical.net

Przeczytaj także: Badanie: immunoterapia w onkologii a zmiany skórne

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Forum Zakażeń”: