Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/kaimalak/flr.everethnews.pl/public_html/wp-content/themes/gce-v2/single.php on line 18

Zapraszamy do publikowania artykułów w czasopiśmie naukowym „Forum Leczenia Ran”

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Zachęcamy do przesyłania prac do kwartalnika naukowego „Forum Leczenia Ran”. Czasopismo trafia do szerokiego grona odbiorców, wśród których są m.in. lekarze, pielęgniarki, położne, kosmetolodzy oraz wszyscy ci, którzy zawodowo zajmują się tematyką leczenia ran. Zasady kwalifikacji artykułów oraz ich opracowania znajdą Państwo poniżej.

„Forum Leczenia Ran” to oficjalne czasopismo naukowe Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki.

Dla kogo przeznaczone jest „Forum Leczenia Ran”?

Kwartalnik „Forum Leczenia Ran” jest czasopismem naukowym, a opublikowane w nim artykuły wyróżniają się wysoką jakością prezentowanych badań i szczegółowym przedstawieniem zagadnień.

Pismo cieszy się zainteresowaniem wśród lekarzy różnych specjalności (chirurgów, diabetologów, ortopedów, traumatologów, dermatologów, flebologów, specjalistów w dziedzinie leczenia ran oraz chirurgów plastycznych i oparzeniowych), a także pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, podologów, kosmetologów, mikrobiologów, ratowników medycznych i wszystkich tych, którzy w swojej pracy spotykają się z szeroko rozumianą tematyką leczenia ran.

Recenzje artykułów w kwartalniku „Forum Leczenia Ran”

Publikowane w czasopiśmie artykuły są opiniowane przez niezależnych recenzentów. Każdy przesłany tekst jest poddawany kwalifikacji wstępnej, w trakcie której sprawdzana jest zgodność pracy z problematyką czasopisma. Po przyjęciu artykułu przez redakcję następuje powołanie recenzentów.

Każdy artykuł poddany jest podwójnej recenzji. W tym celu wyznaczone są osoby, które wywodzą się z innej jednostki niż autor pracy. W przypadku zgłoszenia artykułu w języku angielskim co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

Jeżeli praca otrzyma sprzeczne recenzje, redaktor naczelny powołuje trzeciego recenzenta, którego ocena i uwagi są rozstrzygające.

W procesie recenzyjnym redakcja przestrzega bezwzględnej zasady „double-blind review process” i restrykcyjnie strzeże anonimowości recenzentów iautorów.

Przygotowanie artykułu przez autora

Przesłany artykuł powinien zawierać stronę tytułową, streszczeniesłowa kluczowe oraz treść artykułupiśmiennictwo. Pracę należy przygotować w jednym pliku tekstowym, a ryciny i fotografie załączyć w oddzielnych plikach graficznych.

artykułach oryginalnych wymagany jest następujący układ tekstu:

  • wstęp, w którym powinno zostać przedstawione tło merytoryczne badania i jego cel;
  • opis materiałów i zastosowanych metod badawczych;
  • prezentacja wyników, dyskusji wokół przedstawionego problemu oraz wniosków.

W celu zapewnienia lepszej czytelności i zrozumienia opisywanych treści zaleca się, aby charakterystyka materiału oraz wyniki badania były przedstawiane w formie tabeli.

pracach innych niż oryginalne należy zachować logiczny układ tekstu.

Cytowana bibliografia naukowa powinna być uporządkowana w układzie alfabetycznym i kolejno ponumerowana. Wszystkie jej pozycje muszą wystąpić w tekście w postaci podania numeru z listy piśmiennictwa, umieszczonego w nawiasie kwadratowym.

Przeczytaj bezpłatnie artykuł w czasopiśmie „Forum Leczenia Ran”: