Zespół DRESS – groźna reakcja polekowa z objawami skórnymi

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Zespół DRESS (ang. drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) to rzadka reakcja polekowa spowodowana ostrą nadwrażliwością. Poza objawami skórnymi w jej przebiegu może także dojść do zajęcia narządów wewnętrznych, co sprawia, że śmiertelność w tym schorzeniu jest wysoka. Jakie są objawy zespołu DRESS i które leki mogą go wywołać?

Zespół DRESS, czyli eozynofilia polekowa z objawami ogólnymi, może przyjmować zróżnicowany obraz kliniczny. Wyróżnia się trzy podstawowe grupy objawów tego schorzenia: zmiany skórne, nieprawidłowości w obrazie krwi oraz zmiany w obrębie narządów wewnętrznych.

Pierwsze objawy występują w przeciągu 1-8 tygodni po rozpoczęciu terapii. Wśród leków, które mogą wywołać reakcję nadwrażliwości prowadzącą do rozwinięcia się zespołu DRESS, wymienia się m.in. leki przeciwdrgawkowe (karbamazepina, fenytoina, lamotrygina, fenobarbital), leki przeciwprątkowe i przeciwdepresyjne, leki antyretrowirusowe, niektóre antybiotyki, a także allopurinol, sulfonamidy oraz dapson.

Zmiany skórne w przebiegu zespołu DRESS

Występujące w przebiegu tej choroby zmiany skórne nie mają jednolitego obrazu klinicznego. Najczęściej występującym objawem skórnym jest ostra wysypka o charakterze rumieniowym lub krwotocznym, która ma tendencję do zlewania. Zajmuje ona najczęściej twarz, górną część tułowia i kończyny. Mogą jej towarzyszyć obrzęk twarzy i zmiany w obrębie błony śluzowej jamy ustnej.

W przebiegu zespołu DRESS mogą również występować zmiany skórne charakterystyczne dla innych schorzeń dermatologicznych, np. pęcherze pokrzywkowe, grudki, krostki, a nawet liszajowacenie.

Zmiany w obrazie krwi

Najbardziej charakterystycznymi objawami hematologicznymi zespołu DRESS są eozynofiliaobecność atypowych limfocytów w rozmazie. Poza tym mogą także wystąpić leukocytoza, monocytoza oraz neutrofilia.

Zmiany w narządach wewnętrznych

W przebiegu zespołu DRESS może dojść do zajęcia wątroby, nerek, płuc i mięśni. Istnieją także przypadki, w których zmiany chorobowe rozwinęły się w obrębie trzustki, przewodu pokarmowego i śledziony.

Rozpoznanie i leczenie

Ze względu na różnorodność objawów oraz brak ustandaryzowanego schematu diagnostycznego stwierdzenie zespołu nadwrażliwości na leki może stanowić wyzwanie w praktyce klinicznej.

W diagnostyce różnicowej tego schorzenia należy uwzględnić infekcje bakteryjne i wirusowe, zespół Stevensa-Johnsona, nowotwory krwi, choroby autoimmunologiczne, chorobę posurowiczą, chorobę Stilla.

Klinicyści zwracają także uwagę na przydatność stosowania w diagnostyce zespołu DRESS kryteriów Bocqueta. Kryteria te obejmują: gorączkę, wysypkę o charakterze osutki polekowej, zmiany w obrazie krwi (eozynofilia, obecność atypowych limfocytów w morfologii krwi obwodowej). Dodatkowo wyróżnia się kryteria kliniczne: dysfunkcję nerek ze wzrostem stężenia kreatyniny, powiększenie węzłów chłonnych, śródmiąższowe zapalenie płuc i mięśnia sercowego, wzrost aktywności transaminaz. Aby stwierdzić występowanie zespołu DRESS, spełnione muszą zostać przynajmniej trzy z podanych kryteriów.

W zakresie leczenia najistotniejsze jest natychmiastowe odstawienie leków, które spowodowały wystąpienie objawów. Stosuje się także systemowe glikokortykosteroidy. W przypadku braku pozytywnych efektów tej metody leczenia wdraża się plazmaferezę lub immunoglobuliny IgG. W przypadku pacjentów, u których do reakcji nadwrażliwości doszło w wyniku przyjmowania leków przeciwdrgawkowych, wykorzystuje się także N-acetylocysteinę, która może przyspieszyć wydalanie leków z organizmu.

Źródła:

D. Mehrholz, A.E. Urban i in., “Analiza retrospektywna DRESS – reakcji polekowej z eozynofilią i powikłaniami narządowymi”, Psychiatria Polska 2017, 51(6): 1079-1093.

K. Gomułka, D. Kuliczkowska i in., „Zespół nadwrażliwości indukowanej lekami – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku”, Pneumonologia i Alergologia Polska 2011, 79, 1: 52-56.

K. Ociepa, A. Woźniacka, A. Żebrowska, „Reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi po karbamazepinie (DRESS) – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa”, Przegląd Dermatologiczny 2016, 103, 376-382.

Przeczytaj także: Zmiany skórne w przebiegu choroby Bowena

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Forum Zakażeń”:

12 comments

  buy indomethacin 50mg online buy tamsulosin 0.4mg generic cenforce online

  order doxycycline generic aralen cost medrol 8 mg online

  order tadalafil 10mg tadalafil 20mg pill amoxicillin oral

  buy generic esomeprazole 20mg biaxin 500mg uk order furosemide without prescription

  oral minocycline buy hytrin 5mg without prescription buy terazosin 1mg online cheap

  buy generic tadalafil 5mg Cialis store usa viagra sales

  glycomet pills nolvadex online order nolvadex 20mg price

  clomid 100mg brand buy lipitor online purchase prednisolone online

  order accutane 10mg without prescription accutane 40mg cost cost ampicillin 500mg

  ivermectin for humans stromectol generic deltasone generic

  order accutane for sale azithromycin pills order zithromax online cheap

  prednisolone 40mg generic order neurontin 800mg generic lasix for sale online

Dodaj komentarz