Pogryzienie i podrapanie przez kota – czym może grozić?

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Pogryzienie lub podrapanie przez kota może doprowadzić do zakażenia bakteriami Bartonella henselae. Chorobę wywołaną przez te drobnoustroje nazywa się z tego powodu chorobą kociego pazura. Jakie są jej objawy i jak przebiega leczenie?

Do zakażenia bakteriami Bartonella henselae dochodzi przez uszkodzoną w wyniku podrapania lub pogryzienia przez kota skórę. Źródłem infekcji mogą być także pasożyty takie jak kleszcze lub pchły kocie. Wywołana przez bakterie B. henselae choroba kociego pazura (ang. cat scratch disease, CSD) to samoograniczająca się limfadenopatia jednego lub kilku węzłów chłonnych. Zachorowania na CSD odnotowuje się na całym świecie. Najczęściej dotyczą dzieci w wieku od roku do 15 lat.

Objawy choroby kociego pazura

W miejscu zakażenia pojawia się zmiana skórna przypominająca wyprysk po ukąszeniu owada. Ma ona postać grudki lub krosty. Może jej towarzyszyć zaczerwienienieobrzęk. Zmiana skórna może następnie ulec przekształceniu w ropień lub owrzodzenie. Po kilku tygodniach dochodzi zwykle do jej samoistnego zaniku.

Po wygojeniu zmiany skórnej dochodzi do rozwoju limfadenopatii. Powiększeniu ulega jeden lub kilka węzłów chłonnych znajdujących się w pobliżu miejsca, gdzie doszło do zadrapania lub pogryzienia przez kota. W ciągu następnych dwóch tygodni powiększeniu mogą ulec także okoliczne węzły chłonne. Najczęściej zmiany chorobowe dotyczą węzłów szyjnych, pachowych i pachwinowych, wewnątrzbrzusznych, podżuchwowych, a także węzłów w dole łokciowym.

Zmienione chorobowo obszary mogą wykazywać tkliwość, są miękkie i ucieplone, a otaczająca skóra jest zaczerwieniona. Może dojść do zropienia węzła chłonnego wytworzenia przetoki. W ciągu 2-6 miesięcy powiększone węzły samoczynnie powracają do normalnych rozmiarów. W rzadkich przypadkach zropiałe węzły chłonne wymagają interwencji chirurgicznej w postaci nakłucia lub usunięcia całego zmienionego chorobowo węzła.

Wymienionym objawom mogą towarzyszyć objawy ogólne: podwyższona temperatura, osłabienie, zmęczenie, ból głowy i gardła, osłabienie apetytu.

Możliwe powikłania choroby kociego pazura

Zakażenie bakteriami B. henselae może przyjąć postać uogólnioną. W takim przypadku dochodzi do zajęcia nie tylko węzłów chłonnych, ale również różnych narządów.

CSD uogólnione może dawać objawy w postaci powiększenia i zapalenia śledziony i wątroby, atypowego zapalenia płuc i opłucnej, zapalenia kłębuszkowego nerek, zapalenia wsierdzia, mózgu, siatkówki, rogówki i nerwu wzrokowego, encefalopatii oraz guzów trzustki. Mogą także wystąpić osteolityczne zmiany kości. Choroba kociego pazura może również powodować zapalenie kości, artropatie i mialgię.

Źródła: https://www.mp.pl/, https://forumpediatrii.pl/

 

Przeczytaj także: Ropowica – groźne zapalenie tkanki łącznej

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Forum Zakażeń”: