„Zanim rana trafi do medyka” – tematyka obrażeń wojennych i działań antyterrorystycznych na V Forum Leczenia Ran!

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

„Galopujące zmiany sytuacji geopolitycznej na świecie, płynność statusu bezpieczeństwa Starego Kontynentu, konflikt w Ukrainie i bestialstwo rosyjskiego najeźdźcy determinują ewolucję podejścia do tematyki zarządzania kryzysowego. Odniesienie poważnych obrażeń współcześnie staje się coraz bardziej istotnym czynnikiem w racjonalnej analizie ryzyka, a jednocześnie rosną oczekiwania w zakresie skutecznego zabezpieczenia poszkodowanego, udzielenia mu jak najdalej idącej, profesjonalnej pomocy” – podkreśla Grzegorz Cieślak z Collegium Civitas.

Po raz pierwszy w historii konferencji Forum Leczenia Ran, podczas V edycji tego wydarzenia, pojawi się tematyka obrażeń wojennych i działań antyterrorystycznych. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z nami Grzegorz Cieślak oraz Marek Pilewski, eksperci profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas. Oprócz merytorycznych wykładów i warsztatów, uczestnicy będą mieli również szansę na uczestnictwo w symulacjach i ćwiczeniach w terenie dotyczących eskalacji zagrożeń w czasie udzielania pomocy.
O tym, jakie kwestie będą poruszane na V Forum Leczenia Ran podczas wykładów poświęconych obrażeniom wojennym i działaniom antyterrorystycznym, mówi w rozmowie z naszym portalem Grzegorz Cieślak.

Jakie kwestie podczas konferencji poruszą eksperci z Collegium Civitas?

Doświadczenia specjalistów medycyny pola walki oraz profesjonalistów profilaktyki i prewencji terroryzmu pokazują, że zmiany w działaniach obywatelskich są niezbędne zarówno poprzez konieczność utrzymania akceptowalnego poziomu gotowości do reagowania, jak i poprzez zmiany w środowisku prawnym. Pierwsza pomoc przedmedyczna w postaci mglistej wiedzy o resuscytacji to po prostu za mało. Sięgamy więc po doświadczenia z teatrów działań wojennych, wyciągamy wnioski ze zdarzeń masowych, w tym tych najbardziej dramatycznych.
W przebiegu konferencji V Forum Leczenia Ran postaramy się podzielić ze słuchaczami pierwszymi wnioskami z programu naukowo – badawczego „Balistyka końcowa w ujęciu praktycznym” Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas. Wcześniejsze konferencje i współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Ratunkowego wpłynęła istotnie na program merytoryczny zaproponowany do Państwa dyspozycji. Już pierwszy wykład obejmie obszary, które spotkały się z zainteresowaniem medyków, lekarzy i naukowców. Badania w zakresie mechanizmu powstawania ran balistycznych, analiza skutków wybuchu wraz ze studium obrażeń kolejnych rzędów – opatrzone przykładami z praktyki mogą stać się platformą wyjściową do dyskusji i refleksji. Sposoby reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym w poszczególnych formach zdarzenia oraz możliwości i ograniczenia w udzielaniu pomocy i zaopatrywaniu poszkodowanych, również w warunkach, w których zagrożenie nie ustało, pozwoli zaś w naszym przekonaniu zweryfikować pogląd na stan pacjenta (nie tylko medyczny!), z którym spotkacie się Państwo w placówkach medycznych.
Dodatkową atrakcją konferencji może stać się udział w krótkim ćwiczeniu antyterrorystycznym oraz warsztatach dotyczących działania paramedyka na polu walki w czasie konfliktu zbrojnego, w działaniach nieregularnych oraz ochronie osób i obiektów specjalnych. Kolejne warsztaty pokażą natomiast możliwości reagowania w poszczególnych fazach działania uzbrojonego sprawcy, w tym w przebiegu zdarzenia typu active shooter, ostrzału snajperskiego, czy zbrojnej interwencji. Zajęcia warsztatowe przeprowadzą eksperci Centrum Badań nad Ryzykami Collegium Civitas, którzy połączą naukową metodologię z wcześniejszymi doświadczeniami ze służby w siłach i służbach specjalnych.


Grzegorz Cieślak jest ekspertem profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej w Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas, a także instruktorem działań minersko-pirotechnicznych oraz ekspertem Ochrony Obiektów Dyplomatycznych. Specjalizuje się w działaniach antyterrorystycznych, problematyce terroryzmu bombowego i CBRN; polityce bezpieczeństwa i strategii zabezpieczenia obiektów; wdrożeniami w zakresie Ustawy o działaniach antyterrorystycznych; problematyką Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (obszar MENA).
 

Konferencja V Forum Leczenia Ran odbędzie się dniach 15-17 września 2022 r. w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem. To już ostatnia chwila na rejestrację na wydarzenie!

Przeczytaj także: Już jest program merytoryczny konferencji V Forum Leczenia Ran!