Zastosowanie iniekcji z kolagenu w leczeniu ran okołostomijnych [CASE STUDY]

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Rany i owrzodzenia to jedno z najczęstszych powikłań po zabiegu wyłonienia stomii. Wiążą się one ze znacznym obniżeniem komfortu życia pacjenta i utrudniają samoopiekę, a także powodują dolegliwości bólowe. Jak wskazują najnowsze badania, w leczeniu ran okołostomijnych pozytywne skutki odnosi zastosowanie kolagenu w formie iniekcji in-situ w brzegi rany.

Kolagen to podstawowy budulec skóry właściwej, który stanowi 25-30% białek w organizmie oraz 70% masy wszystkich białek w skórze. Kolagen stanowi ważny składnik macierzy pozakomórkowej i odpowiada wraz z keratyną za elastyczność skóry. Odgrywa także istotną rolę w procesie gojenia ran poprzez udział w procesach proliferacji i przebudowy tkanek.
Podstawowa postać kolagenu to tropokolagen typu I, który tworzy biorusztowanie dla dojrzałego kolagenu. Badania naukowe oraz doświadczenia z praktyki klinicznej wskazują, że iniekcyjne podanie tropokolagenu typu I stymuluje naskórkowanie i obkurczanie się rany, a także wspomaga proces ziarninowania.
W dalszej części artykułu przedstawiamy case studies z zastosowaniem iniekcji kolagenu typu I pochodzenia wieprzowego w postaci tropokolagenu w terapii ran i owrzodzeń okołostomijnych. Pacjenci otrzymywali iniekcje z Tropokolagenu GUNA z linii MD-Matrix oraz MD-Muscle. Protokoły czasowe dobierano indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta.
Dokumentację przypadków przygotował zespół ekspertów w składzie: dr n. med. Przemysław Ciepiela, lek. Piotr Cieślicki, lek. Krzysztof Kaczmarczyk, mgr Małgorzata Gajek (Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Poradnia Proktologiczno-Stomijna, REMEDI Sp. P.).

Przypadek nr 1

Pacjentka w wieku 58 lat, obciążona cukrzycą typu 2 oraz nadciśnieniem tętniczym. Od września 2019 roku podlega chemioterapii z powodu raka jajników.
Kolostomia wyłoniona u pacjentki w grudniu 2020 r. z powodu niedrożności przewodu pokarmowego. Po wypisie ze szpitala u pacjentki stosowano leczenie miejscowe z powodu zaburzeń gojenia stomii – doszło do wytworzenia kieszeni między brzegiem skóry a jelitem. W leczeniu stosowano opatrunki z alginianami.
W styczniu 2021 r. u pacjentki stwierdzono ziarninującą ranę przy stomii. W leczeniu miejscowym zastosowano opatrunki hydrokoloidowe. W lutym 2021 r. stwierdzono obecność owrzodzenia o średnicy ok. 5 mm, o wałowatych brzegach, pokryte włóknikiem.

Przypadek nr 2

Pacjent w wieku 62 lat, obciążony wielochorobowścią: cukrzyca typu 2 leczona insuliną, nadciśnienie tętnicze, polineuropatia. Od 2019 roku podlega chemioterapii z powodu raka odbytnicy.
Stomia wyłoniona u pacjenta po resekcji odbytnicy.
W kwietniu 2021 roku stwierdzono u pacjenta obecność owrzodzenia przy stomii o średnicy ok. 5 cm.

Przypadek nr 3

Pacjentka w wieku 67 lat. Obciążona chorobą niedokrwienną serca, ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej, nadciśnieniem tętniczym oraz niedoczynnością tarczycy. Po przebytym leczeniu z powodu raka odbytnicy (radioterapia na obszar miednicy, amputacja brzuszno-kroczowa odbytnicy w 2014 r.).
W przeszłości u pacjentki zaobserwowano w okolicy stomii owrzodzenie o niewiadomej etiologii. Leczenie zachowawcze było kontynuowane przez rok.
W czerwcu 2021 r. u pacjentki stwierdzono owrzodzenie w okolicy stomii. Pacjentka była leczona zachowawczo po konsultacji dermatologicznej, bez zaobserwowanej poprawy miejscowej.

Dowiedz się więcej:

www.terapiakolagenowa.pl
www.tropokolagen.pl

Materiał powstał we współpracy z firmą Ambra Group.