Zastosowanie tlenu w terapii trudno gojących się ran

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Tlen to pierwiastek niezbędny w procesie gojenia ran, odpowiedzialny za aktywację mechanizmów naprawczych w uszkodzonej tkance. Wśród metod terapii ran z wykorzystaniem tlenu i jego odmian wyróżnia się komory hiperbaryczne, miejscową tlenoterapię oraz podawanie mieszanek tlenowo-ozonowych.

Tlen ma duże znaczenie dla prawidłowego gojenia ran. Bierze udział w następujących procesach: angiogeneza, metabolizm, remodeling, produkcja reaktywnych form tlenu (ang. reactive oxygen species, ROS).

Terapia tlenem hiperbarycznym

Terapia tlenem hiperbarycznym (ang. hyperbaric oxygen therapy, HBOT) polega na umieszczeniu pacjenta w specjalnej komorze, w której oddycha on 100-procentowym tlenem o ciśnieniu wyższym niż atmosferyczne (1,5-3,0 ATA).

Terapia hiperbaryczna reguluje procesy naprawcze w uszkodzonych tkankach. Ma wpływ na takie mechanizmy jak osoczowa odpowiedź antyoksydacyjna, indukcja odpowiedzi naczyniowej oraz regulacja napięcia naczyniowego.

Podawanie tlenu hiperbarycznego pacjentom z trudno gojącymi się ranami powoduje podwyższenie stężenia tlenu w surowicy krwi oraz przenoszonego przez hemoglobinę, co zwiększa stopień dyfuzji z naczyń krwionośnych do uszkodzonych tkanek. Następuje rozszerzenie zwężonych lub zamkniętych naczyń oraz zwężenie naczyń rozszerzonych, dzięki czemu poprawia się utlenowanie tkanek. W przypadku stanu zapalnego stosowanie tlenu hiperbarycznego pozwala zmniejszyć obrzęk i wzmocnić odpowiedź immunologiczną organizmu (tlen hiperbaryczny wykazuje synergię z antybiotykoterapią). Dochodzi również do stymulacji angiogenezy i wzrostu produkcji kolagenu.

Miejscowa tlenoterapia

Miejscowa tlenoterapia polega na wykorzystaniu koncentratora tlenu, czyli przenośnego urządzenia, które pobiera tlen z powietrza i następnie emituje go w wysokich stężeniach. Tlen jest następnie podawany w miejscu zranienia. Jest to alternatywna metoda terapeutyczna w stosunku do terapii tlenem hiperbarycznym. Badania dowodzą, że miejscowa tlenoterapia przyspiesza gojenie ran przewlekłych we wszystkich stopniach zaawansowania.

Miejscowa tlenoterapia obejmuje również stosowanie utlenowanej hemoglobiny w formie aerozolu do rozpylania na ranę. Hemoglobina po rozpyleniu na ranę wiąże się z tlenem z otoczenia i przenosi go do dna rany poprzez ułatwioną dyfuzję. Tlen jest następnie uwalniany do rany, co prowadzi do wzrostu stężenia tlenu w tkankach. Dzięki temu hemoglobina w sprayu skutecznie stymuluje procesy naprawcze i przyspiesza gojenie ran. Preparat ten może być stosowany w leczeniu ran o zróżnicowanej etiologii, w których występuje hipoksja.

Mieszanki tlenowo-ozonowe

Ozon przeciwdziała niedotlenieniu w obszarze rany poprzez zwiększenie saturacji hemoglobiny tlenem. Ma również działanie bakteriobójcze i antymikotyczne. Ponadto zmniejsza stan zapalny i przyspiesza proces gojenia tkanek.

Ozon może być podawany na ranę miejscowo w formie opatrunków z ozonowanymi preparatami oleistymi i maściami lub stosowanych powierzchniowo mieszaken tlenowo-ozonowych. Wśród efektów terapii obserwuje się zwiększoną angiogenezę i produkcję kolagenu oraz intensyfikację keratynizacji warstwy rogowej naskórka.

Ozon wykorzystuje się również w procesie autohemotransfuzji (pozaustrojowego wzbogacania krwi w ozon i tlen). Mieszanki ozonowo-tlenowe można również podawać w formie iniekcji.

Źródła:

F. Gottrup, J. Dissemond, C. Baines i in., “Use of Oxygen Therapies in Wound Healing. Focus on Topical and Hyperbaric Oxygen Treatment”, “Journal of Wound Care” 2017, 1(26): 1-43.

J. Yu, S. Lu, A.M. MacLaren i in., “Topical oxygen therapy results in complete wound healing in diabetic foot ulcers”, “Wound Repair and Regeneration” 2016, 4(6): 1066-1072.

Przeczytaj także: Tlen hiperbaryczny w leczeniu oparzeń

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Chirurgia Plastyczna i Oparzenia”:

5 comments

    After the baby comes, your hormone levels go into a free fall and your immune system snaps back to its previous state where to buy priligy usa An antiestrogenic effect on tumor growth was induced by 10 FS at high plasma E2 level 0

    The standard deviation is shown in brackets, and the ratio of HP LP given as follows clomiphene bodybuilding clarithromycin will increase the level or effect of dexamethasone by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

    DNA damaging agents include alkylating agents, platinum based agents, intercalating agents, and inhibitors of DNA replication canadian pharmacy doxycycline

    286 CARBAMAZEPINA ICOFARMA Carbamazepina 200 mg x 30 tabs stromectol near me In order for a replacement to fully replicate the hormones which were originally naturally produced and present, the chemical structure must exactly match the original

Dodaj komentarz