Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/kaimalak/flr.everethnews.pl/public_html/wp-content/themes/gce-v2/single.php on line 18

Dlaczego rana się nie goi?

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Istnieje kilka czynników, które mogą wpływać na wolniejsze gojenie się ran. Szybkość gojenia zależy od rodzaju, stanu i lokalizacji rany oraz jej wielkości. Gojenie mogą zaburzać również niektóre choroby współistniejące, a także nieprawidłowo dobrane postępowanie z raną. Jak przyspieszyć gojenie się ran?

Gojenie się ran, w zależności od rodzaju urazu, może trwać od kilku, kilkunastu dni do kilku tygodni. Jeżeli proces ten wydłuża się do dwóch miesięcy i więcej, możemy mówić o ranie przewlekłej.

Co wpływa na pojawienie się trudno gojącej się rany?

Czynniki rozwoju trudno gojących się ran można podzielić na:

  1. Czynniki kliniczne – wiek, otyłość, niedożywienie, odwodnienie, choroby układu krążenia, miażdżyca, cukrzyca, czynniki genetyczne, nikotynizm, nowotwory, niewydolność chłonna, leki ogólnoustrojowe, zespół metaboliczny, niedokrwienie kończyn, lokalne lub ogólnoustrojowe niedotlenienie, osłabienie układu odpornościowego.
  2. Czynniki niekliniczne – brak wiedzy chorego i rodziny na temat profilaktyki i leczenia ran, demencja, depresja, osłabienie mobilności, unieruchomienie, samotność/brak opieki, zmniejszona zdolność do samoopieki, zaburzenia snu, sytuacja ekonomiczna chorego, urazy, długotrwały ucisk (powodujący odleżyny), siły tnące.
  3. Ze strony ochrony zdrowia – źle postawiona diagnoza, brak wiedzy personelu, braki sprzętowe, braki kadrowe.

Przyczyną wydłużonego gojenia ran może być również infekcja bakteryjna, a w szczególności biofilm (jeden lub kilka gatunków bakterii pokrytych macierzą, która chroni drobnoustroje przed działaniem zwalczającym), a także źle dobrane postępowanie z raną (zanieczyszczenie, niewłaściwe zaopatrzenie).

Jak przyspieszyć gojenie się ran?

By rana goiła się prawidłowo, należy przede wszystkim zadbać o stan zdrowia chorego – uregulować chorobę przewlekłą, wprowadzić odpowiednią dietę, nawadniać organizm i odstawić używki. Szczególne znaczenie ma również prawidłowe postępowanie z raną, które opiera się na kilku zasadach:

  • regularne i dokładne oczyszczanie rany – z wykorzystaniem przeznaczonych do tego środków (sól fizjologiczna lub płyn Ringera) lub pod bieżącą wodą,
  • odkażanie tkanek – za pomocą specjalistycznych preparatów, np. nowoczesnych antyseptyków,
  • redukcja stanu zapalnego i infekcji z wykorzystaniem specjalistycznych środków przeciwdrobnoustrojowych i pod kontrolą specjalisty,
  • utrzymanie odpowiednio wilgotnego środowiska gojenia z zastosowaniem specjalistycznych opatrunków, żeli, maści,
  • prawidłowe i systematyczne zaopatrzenie rany z wykorzystaniem specjalistycznych opatrunków.

Źródło:

Interdyscyplinarna grupa ekspertów: M. Kucharzewski, E. Szkiler, G. Krasowski i wsp., „Algorytmy i wytyczne postępowania terapeutycznego w ranach trudno gojących się” w: „Forum Leczenia Ran: 2020;1(3), str. 95-116

 

Przeczytaj także: Dlaczego rana brzydko pachnie?

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Forum Leczenia Ran”:

Algorytmy i wytyczne postępowania terapeutycznego w ranach trudno gojących się