Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/kaimalak/flr.everethnews.pl/public_html/wp-content/themes/gce-v2/single.php on line 18

Leczenie rany urazowej z cechami infekcji – case study i zdjęcia

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Osoby w podeszłym wieku to jedna z grup szczególnie narażonych na rany urazowe. Ponadto u pacjentów z tej grupy występuje zwiększone ryzyko zakażenia rany, co stwarza istotne trudności w procesie terapeutycznym. Skuteczne leczenie ran wymaga w takim przypadku postępowania zgodnego z najnowszymi wytycznymi, z zastosowaniem specjalistycznych produktów o działaniu antybakteryjnym, takich jak SutriSept® Hydrożel.

U pacjentów w podeszłym wieku obserwuje się zwiększone ryzyko urazów, których przyczyną mogą być m.in. upadki. Według statystyk nawet co trzecia osoba w wieku powyżej 80 lat może doświadczyć upadku zakończonego urazem. Wraz z wiekiem wzrasta również wielochorobowość, co ma istotny wpływ na pogorszenie reakcji immunologicznych organizmu. W konsekwencji u pacjentów z tej grupy często występują trudno gojące się rany z cechami infekcji, których leczenie stanowi duże wyzwanie dla zespołu terapeutycznego.

Jak leczyć rany z cechami infekcji?

Miejscowe leczenie ran trudno gojących się, które wykazują cechy infekcji, powinno się odbywać zgodnie z najnowszymi opracowanymi przez ekspertów schematami postępowania, takimi jak system TIMERS/DIMERS oraz system MOIST(S). Strategie te uwzględniają najważniejsze elementy postępowania z raną zainfekowaną: oczyszczanie tkanek, redukcję stanu zapalnego, zapewnienie optymalnie wilgotnego środowiska gojenia oraz wsparcie regeneracji tkanek.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że efekty terapii rany z cechami infekcji są w dużej mierze zależne od wyboru sposobu oczyszczania ranydoboru miejscowo działających środków przeciwdrobnoustrojowych oraz odpowiednich opatrunków specjalistycznych, a także od tego, czy proces gojenia jest wspomagany metodami dodatkowymi. Pozytywne wyniki terapii są możliwe do uzyskania dzięki stosowaniu profesjonalnych produktów, których skuteczność jest potwierdzona badaniami, takich jak SutriSept® Hydrożel.

Jak działa SutriSept® Hydrożel?

SutriSept® Hydrożel to nowej generacji preparat do leczenia ran, którego działanie ma charakter wielokierunkowy. Preparat jednocześnie odkaża i oczyszcza ranę oraz zapobiega nawrotom infekcji (preparat tworzy na łożysku rany warstwę ochronną, co zapobiega przywieraniu mikroorganizmów i ogranicza ich namnażanie). SutriSept® Hydrożel zapewnia również optymalne środowisko, dzięki czemu wspiera proces gojenia.
Przeciwdrobnoustrojowe działanie preparatu SutriSept® Hydrożel wynika z unikalnego połączenia 0,1 PHMB (poliheksanid) oraz poloksameru 188 (niejonowy surfaktant wspierający leczenie ran).
Preparat SutriSept® Hydrożel może pozostawać na ranie przez okres do 7 dni i jest bezpieczny w długotrwałym stosowaniu, ponieważ w przeciwieństwie do antybiotyków nie powoduje zwiększania oporności bakterii.

Leczenie rany urazowej z cechami infekcji z zastosowaniem SutriSept® Hydrożel

Dokumentacja przypadku przygotowana przez mgr Paulinę Szymańską (Poradnia Chirurgii Ogólnej, Radomski Szpital Specjalistyczny).

Opis przypadku

Pacjentka w wieku 90 lat z raną pourazową z cechami infekcji. Rana zaopatrywana miejscowo hydrowłókniniem ze srebrem. Ze względu na brak pozytywnych efektów leczenia zdecydowano się na zmianę koncepcji miejscowego leczenia. Na ranę stosowano SutriSept® Hydrożel w połączeniu z siatką adhezyjną nasączoną PVP-I i zabezpieczano opatrunkiem chłonnym. W efekcie uzyskano zmniejszenie stanu zapalnego i obniżenie poziomu bólu bez konieczności stosowania antybiotykoterapii.

Źródło zdjęć: LECZENIE RAN 2021; 18 (3): 115-122

Przeczytaj więcej na temat produktu SutriSept® Hydrożel:

Jak przyspieszyć gojenie ran? 3 ważne zasady

Materiał powstał we współpracy z firmą Verco.