Dlaczego rana się rozchodzi?

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Jedną z przyczyn ponownego otwarcia się rany jest zwiększone napięcie tkanek pojawiające się np. w trakcie ćwiczeń fizycznych. Innymi czynnikami mogącymi prowadzić do rozejścia się rany są błędy popełnione podczas jej zszywania.

Przyczyny rozejścia się rany mogą się różnić w zależności od tego, czy rana została zaszyta, czy też nie. Jeżeli rana nie była zszywana, to jej otwarcie najczęściej wynikać będzie ze zwiększonego napięcia tkanek otaczających ubytek. Może to być spowodowane nagłym ruchem lub wysiłkiem fizycznym. W przypadku ran w obrębie jamy brzusznej do otwarcia się rany może też doprowadzić kaszel oraz odruch wymiotny. Również umiejscowienie rany wpływa na ryzyko jej rozejścia się. Jeżeli rana położona jest w okolicy stawów, czyli miejsc, gdzie często dochodzi do napinania skóry, to istnieje większa szansa na jej ponowne otwarcie.

W przypadku ran zaopatrzonych przy pomocy nici chirurgicznych także może dojść do rozejścia się rany z powodu zwiększonego napięcia sąsiadujących tkanek. Wśród innych czynników warto wymienić też nieprawidłowe zszycie rany (szwy są położone zbyt blisko brzegów lub zbyt daleko) i zbyt wczesne rozpuszczenie się szwów. Może się też zdarzyć, że mimo poprawnego założenia szwów nić ulegnie uszkodzeniu lub przerwaniu.

Co robić, kiedy rana się rozejdzie?

Każdy przypadek rozejścia się rany powinien zostać skonsultowany z lekarzem. Podczas wizyty lekarz oceni, jak duży jest ubytek, oraz określi, czy w ranie nie rozwinęło się zakażenie. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań specjalista podejmuje decyzję o sposobie prowadzenia dalszej terapii.

Postępowanie w przypadku rozejścia się rany zależy od tego, jak duży jest nowo powstały ubytek w tkankach. Jeżeli rana jest niewielka, to zazwyczaj nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań poza utrzymaniem odpowiedniej higieny. Ubytek powinien sam się zasklepić w procesie ziarninowania.

W przypadku powstania dużego ubytku niezbędne może się okazać ponowne zaszycie rany, aby mogło dojść do jej zasklepienia. Przy leczeniu niektórych ran (najczęściej po rozwinięciu się zakażenia) lekarz może podjąć decyzję o niezamykaniu rany, aby móc ją oczyszczać z martwych tkanek lub nadmiaru wysięku i wprowadzić sączek.

Źródło: M. Kucharzewski, E. Szkiler „Niegojące się rany chirurgiczne. Rozejście się rany chirurgicznej i zakażenie miejsca operowanego”, Forum Leczenia Ran 2020;1(4), str. 143-151

 

Przeczytaj także: Dlaczego rana jest czarna/brązowa?

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Forum Leczenia Ran”:

Rany przewlekłe stopy – rosnący problem kliniczny i społeczny?