Leczenie ran Odleżyny Pod sliderem

Zapobieganie odleżynom u pacjentów ze szczególnych grup

W praktyce klinicznej wyróżnia się grupy pacjentów, którzy ze względu na szczególne uwarunkowania zdrowotne są bardziej narażeni na występowanie odleżyn niż pozostali pacjenci. Opieka terapeutyczna nad pacjentami z tych grup musi się opierać na świadomości dodatkowych czynników ryzyka i metod prewencji. Do ogólnych czynników ryzyka rozwoju odleżyn zalicza się ograniczoną mobilność ruchową, zaburzenia neuropatyczne, zaburzenia […]

Leczenie ran Odleżyny Pod sliderem Profilaktyka

Czynniki ryzyka powstania odleżyn

Odleżyna, czyli przechodząca w owrzodzenie miejscowa martwica tkanek spowodowana długotrwałym uciskiem i niedotlenieniem tkanek, to schorzenie sprawiające często duże trudności terapeutyczne i wiążące się ze znacznym pogorszeniem komfortu życia pacjenta. Z tego powodu bardzo istotne jest, by możliwie jak najskuteczniej im zapobiegać. Na rozwój odleżyny narażeni są najczęściej pacjenci z ograniczoną mobilnością ruchową, obłożnie chorzy, […]