Fundacja Redemptoris Missio wysyła opatrunki i leki do RŚA i Kamerunu