istnieje wiele korzyści płynących z zastosowania błony owodniowej w leczeniu ran