naukowcy opracowali materiał do naprawy uszkodzonych ścięgien